Shadow

Trzemeszno bez budżetu, będą za to „kulturalne” stypendia

W poniedziałek, 30 grudnia odbyła się budżetowa sesja Rady Miejskiej Trzemeszna. Minmo że uchwalenie budżetu to jedno z najważniejszych zadań dla samorządu, na obrady przybyło tylko 10 radnych.
Wobec braku jednej trzeciej składu rady, jej przewodniczący Benedykt Nitka złożył wniosek o wykreślenie z planu obrad budżetu na 2020 rok. Zdaniem przewodniczącego rady tak poważne decyzje powinien podejmować cały skład rady miejskiej. Stanowisko B. Nitki poparli obecni radni. Za zdjęciem uchwały budżetowej na rok 2020 zagłosowali jednomyślnie. Nieobecni byli: Daniel Bisikiewicz, Grzegorz Koperski, Tadeusz Pawlak, Rafał Nawrocki i Maciej Dalewski, ten ostatni dotarł na obrady w późniejszym terminie. Radni nie zgodzili się także na wniosek Krzysztofa Derezińskiego, burmistrza Trzemeszna o włączenie pod obrady projektu uchwał tak zwanych okołośmieciowych. Burmistrz proponował w nich podwyżkę opłat za odbiór i unieszkodliwienie odpadów z 13 zł na 20 zł od osoby miesięcznie. Ponieważ sprawa śmieci jak i budżetu jest dość pilna w związku z rozstrzygnięciem w grudniu przetargu na odbiór odpadów z terenu gminy Trzemeszno (wygrała go spółka Urbis, jako jedyny oferent), B. Nitka zapowiedział, że sesja w tej sprawie odbędzie się jak najszybciej.
Z faktu, iż sprawa budżetu na 2020 rok jest nadal otwarta skorzystała radna Renata Buzała, która ponowiła na sesji swój wniosek o stworzenie puli 10 tys. zł na stypendia dla osób uzdolnionych w dziedzinie kultury. Wcześniej radnej na wspólnym posiedzeniu komisji nie udało się do swojego pomysłu przekonać większości radnych. Tym razem wniosek Renaty Buzały przeszedł jednogłośnie. Stypendia zostaną wpisane do projektu budżetu, jako autopoprawka burmistrza Trzemeszna. Radni byli także jednomyślni w sprawie uchwały wyrażającej zaniepokojenie samorządów wielkopolskich w sprawie narzucania im coraz większych obciążeń budżetowych bez dodatkowych środków ministerialnych. Projekt uchwały został przygotowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich. Już 15 stycznia odbędzie się II Nadzwyczajny Wielkopolski Kongres Samorządowy, pod hasłem – finanse samorządowe, jako podstawa działania na rzecz społeczności lokalnych. Kongres odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Celem organizowanego spotkania jest uwypuklenie coraz trudniejszej sytuacji finansowej, w jakiej funkcjonują samorządy lokalne, na barkach których spoczywa odpowiedzialność za rozwój społeczności lokalnych. „Jako przedstawiciele samorządu uznaliśmy, że potrzebny jest wyraźny głos sprzeciwu i niezgody dla postępującego ograniczenia zdolności finansowych JST, poprzez zmniejszenie ich dochodów własnych oraz obarczania kolejnymi zadaniami, bez zagwarantowania adekwatnych środków finansowych na ich realizację” – napisano w zapowiedzi kongresu. Podjęta przez samorząd trzemeszeński uchwała jest częścią protestu, jaki stowarzyszenie chce wystosować do rządu.
RENATA PAŁUCKA