Shadow

Trzemeszno dołoży na nową karetkę

Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna przychylił się do prośby Krzysztofa Bestwiny, dyrektora szpitala im. Chrztu Polski w Gnieźnie  o dofinansowanie karetki pogotowia ratunkowego. Stosowną poprawkę do projektu budżetu na 2018 rok przedstawił radnym 11 grudnia.
Po długotrwałej walce lokalnego samorządu o utworzenie w Trzemesznie Zespołu Ratownictwa Medycznego, karetka stacjonuje w Trzemesznie od września 2014 roku. Jak wynika z pisma Krzysztofa Bestwiny, dyrektora szpitala, przez ten czas ambulans, którym dysponują ratownicy, został dość znacznie wyeksploatowany. Dlatego gnieźnieński szpital zwrócił się do burmistrza Trzemeszna o dofinansowanie nowego pojazdu. Dyrektor szpitala w swym piśmie podkreśla, że wraz z utworzeniem w Trzemesznie miejsca wyczekiwania karetki, została tutaj oddelegowana karetka o najlepszych w tamtym czasie parametrach technicznych. Upływający czas i przebyte 250 000 km wpłynęły jednak znacząco na awaryjność pojazdu. Na posiedzeniu komisji Rady Miejskiej 11 grudnia K*rzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna poinformował radnych o wniesieniu autopoprawki do projektu budżetu na 2018 rok poprawki *i wpisanie kwoty 100 tys. zł na rzecz nowego ambulansu. K. Dereziński przypomniał, że w trakcie walki o stacjonowanie karetki pogotowia ratunkowego w Trzemesznie były obietnice samorządu Trzemeszna o wparciu gnieźnieńskiego ZOZ w tym zakresie. Burmistrz podkreślił, że nowy ambulans, który zostanie zakupiony będzie stacjonował właśnie w Trzemesznie. – Wpisaliśmy kwotę 100 tys. zł na dofinansowanie tego zakupu, co stanowi około połowy kosztów tej inwestycji. Uważam, że Rada Miejska poprze ten wydatek, bo on nam będzie tutaj służył – mówił m.in. K. Dereziński. Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń do tej propozycji. – Tu nie powinno być żadnych animozji ani sprzeciwów – mówił Sławomir Peno, przewodniczący rady. Sprawa wydaje się zatem przesądzona.
RENATA PAŁUCKA