Shadow

Trzemeszno ma przewodnika turystycznego

Dr Andrzej Leśniewski został powołany 4 lutego zarządzeniem Krzysztofa Derezińskiego, burmistrza Trzemeszna na stanowisko przewodnika turystycznego.
Do zadań przewodnika należy oprowadzanie i udostępnianie propozycji tematycznych tras turystycznych. Oprowadzanie zainteresowanych zwiedzaniem miasta: grup szkolnych ze szkół prowadzonych przez Gminę Trzemeszno, członków organizacji pozarządowych z terenu Gminy Trzemeszno, uczestników organizowanych przez Gminę upamiętnień rocznicowych, grup do 10 mieszkańców Gminy Trzemeszno i turystów. Do przewodnika należeć ma także promowanie Gminy Trzemeszno. O to, na jakich zasadach powołano funkcję przewodnika pytał na sesji Rady Miejskiej, 10 lutego radny Daniel Bisikiewicz. – To jest kwestia, o której też wielu radnych mówiło. Była taka prośba, żeby takie stanowisko powołać w naszej gminie. Nie rodzi to żadnych dodatkowych kosztów. Jest to powołanie związane z osobą, która do tej pory zajmowała się tego typu sprawami i jest to tyko dodanie mu pewnego obowiązku w ramach obowiązującej już umowy zlecenia – wyjaśniał Krzysztof Dereziński. (kar)