Shadow

Trzemeszno „podatkowym rajem” dla transportu

Kacper Lipiński, radny Rady Miejskiej Trzemeszna przekonał burmistrza Trzemeszna i pozostałych radnych do wprowadzenia w Gminie Trzemeszno bardzo niskich i preferencyjnych stawek podatku od środków transportowych. Na sesji 29 listopada K. Lipiński zaprezentował multimedialną prezentację, gdzie nie tylko podał proponowane stawki, ale także zaproponował, w jaki sposób należyzareklamować Trzemeszno jako „raj podatkowy” dla transportowców.
Swój projekt uchwały radny uzasadnił stwierdzeniem, że transport drogowy jest podstawową gałęzią gospodarki w Polsce, a polscy przewoźnicy liderami przewozów wewnątrz UE. Branża ta wypracowuje prawie 12% PKB. Zatrudnia bezpośrednio 450 000 osób, a pośrednio 1,5 mln osób. – Jest to potężny sektor gospodarki naszego kraju, który jest równocześnie potężnie obciążany jak żadna inna dziedzina gospodarki różnego rodzaju opłatami i podatkami m.in. podatkiem od środków transportu. Pozornie, podobnie taka sama sytuacja ma miejsce w innych krajach Unii Europejskiej. Pozornie, gdyż część pobranych środków wraca do przedsiębiorstw transportowych, czy to w postaci zwrotu części akcyzy, czy też dopłat do szkoleń kierowców lub w postaci ulg podatkowych przy zakupie nowych środków transportu – zaznacza K. Lipiński. Radny dodaje, że w Polsce państwo nie prowadzi jakiekolwiek polityki w tym zakresie (żadne środki finansowe nie wracają do krajowych przedsiębiorstw), obciążając przedsiębiorców co raz to mocniej z roku na rok. Należy zadać pytanie, czy polskie firmy transportowe będą w stanie na dłuższą metę konkurować z przedsiębiorcami unijnymi wspieranymi przez państwa. Dlatego Gmina Trzemeszno wychodzi naprzeciw przedsiębiorstwom przewozowym oraz transportowym funkcjonującym nie tylko na terenie gminy, ale także całego kraju pragnąc stworzyć jak najbardziej sprzyjające warunki ku rozwojowi firm, co pozwoli pozytywnie wpłynąć na budżet gminy.
Stawki podatkowe w Gminie Trzemeszno na 2018 rok będą wyglądały następująco:*o*d samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –*84 zł, *powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – *100 zł, *powyżej 9 ton, a mniejszej niż 12 ton – *114 zł, *od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie *95 zł,* powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie *102 zł*, powyżej 9 ton, a mniejszej niż 12 ton –*114 zł, *od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – *145 zł,* od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatachlokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej niż 22 – *200 zł,* równej lub wyższej niż 22 miejsca – *405 zł.*
Radni oraz burmistrz przyznali, że podejmując tę uchwałę podejmują także ryzyko, czy ono się opłaci, co czas pokaże. Na pewno bez odpowiedniego marketingu tego przedsięwzięcia, będzie to trudne.
RENATA PAŁUCKA