Shadow

Trzemeszno uchwali budżet w styczniu

Przed Świętami Bożego Narodzenia trzemeszeńscy radni wraz z Krzysztofem Derezińskim, burmistrzem Trzemeszna rozmawiali o projekcie budżetu na 2022 rok. Nie wygląda on imponująco od strony inwestycji, bowiem gmina musi zacisnąć pasa m.in. ze względu na konieczność wykupu obligacji, które kilka lat temu sfinansowały gminne inwestycje.
*Główny wydatek gminy to spłata zobowiązań*
W projekcie zaplanowano dochody w wysokości 63 202 145,66 zł oraz wydatki w kwocie 60 662 761,75 zł. Nadwyżka dochodów, czyli 2 539 383 zł, ma zostać przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Znaczną inwestycja 2022 roku ma być przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzemżalu (479 700 zł), będzie ona jednak w znacznej mierze finansowana z rządowego programu „Nowy ład”, gmina dopłaci do tego przedsięwzięcia tylko 15 procent kosztów. Kolejna inwestycja to dokończenie remontu budynku dawnej szkoły w Zieleniu (280 953 zł), która ma spełniać rolę świetlicy wiejskiej oraz stanicy harcerskiej. Inwestycja ta jest związana ze sprzedażą gminnych działek budowlanych w Zieleniu. W planach inwestycyjnych zapisano również 200 000 zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Rudkach. Zadanie to ma być zrealizowane przy równym wkładzie finansowym obu samorządów.
*Fundusz sołecki sfinansuje drobne inwestycje*
Na obszarze wiejskim wiele inwestycji zostało zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego, są to takie zadania jak: budowa oświetlenia ulicznego w Niewolnie i Popielewie, remont sufitu w świetlicy w Grabowie, utwardzenie miejsca pod altaną w Jastrzębowie, budowa parkingu przy świetlicy w Kozłowie, budowa wiaty w Kruchowie, zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Lubiniu, budowa altany przy świetlicy w Wymysłowie, rozbudowa terenu rekreacyjno – sportowego w Ochodzy, utwardzenie parkingu kostką przy świetlicy w Grabowie, montaż ogrodzenia boiska w Smolarach, system nawadniania boiska w Rudkach, budowa wiaty i utwardzenie kostką w Miatach, budowa boiska w Ostrowitem, zakup konstrukcji stalowej, jej montaż i utwardzenie terenu pod tę konstrukcję oraz budowa wiaty przy boisku w Bieślinie, zakup i montaż zestawu zabawowego w Cytrynowie, zakup drewna na altanę w Dąbrowie, utwardzenie drogi w Dusznie, zakup kamienia na utwardzenie dróg w Trzemżalu i Kamieńcu, remont drogi Mijanowo – Szydłowo, zakup markizy dla świetlicy w Gołąbkach, zakup stołów i ławek do altany w Jastrzębowie, doposażenie świetlic w Popielewie i Szydłowie, zakup stołów i ław do altany w Trzemżalu, remont budynku przy boisku w Płaczkowie. Natomiast dla dwóch miejskich osiedli burmistrz zaproponowałkwotę po 30 tys. złotych do dyspozycji. W roku 2021 każde z osiedli otrzymało 60 tys. zł.
*„Miasto” chce równego traktowania*
Właśnie ta zmniejszona kwota dla osiedli miejskich wywołała największą dyskusję wśród radnych. Radny Kacper Lipiński zauważył, że osiedlom miejskim obcięto środki o połowę, natomiast fundusz sołecki został zwiększony. – Jest to rażąco niesprawiedliwe. Nie może być tak, iż w mieście na osiedlu wysokim robi się chodnik z kostki odzyskanej z rozebranego innego chodnika, a w Rudkach z funduszu sołeckiego planuje się wykonać system automatycznego nawadniania boiska za 20 tys. zł. Takiego systemu nawadniania nie ma nawet Stadion Miejski – podkreślał Kacper Lipiński.***Daniel Bisikiewicz, radny, a zarazem przewodniczący Osiedla nr 2 * zauważył, że tak zwane „osiedlowe” fundusze były zawsze wydawane z rozsądkiem. W 2022 roku mieszkańcy chcieli je przeznaczyć na oświetlenie ulic, które są go pozbawione. Radny podkreślił, że gmina posiada już nawet dokumentacje na budowę tego oświetlenia. Niezadowolenie z takiej decyzji burmistrza wyraziły także radne Renata Buzała i Renata Wiśniewska.
Radni z terenów wiejskich wskazywali, że mieszkańcy wiosek sami muszą dbać o swoje obiekty takie jak świetlice wiejskie, czy boiska. Radny *Dominik Woźniak, a zarazem sołtys Zielenia *wskazywał, że w jego sołectwie również wykonywano oświetlenie z funduszu sołeckiego. Zauważył również, że Stadion Miejski ma swojego gospodarza, który podlewa murawę, sołectwa takich pracowników nie mają. W podobnym tonie wypowiadał się radny *Grzegorz Koperski. Mówił, *że na wsi mieszkańcy muszą sami dbać o swoje obiekty, często w ramach społecznych prac. Przeznaczają też pieniądze z funduszu na wkład własny do różnych projektów, takich jak np. „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Przyznał równocześnie, że wydatki z funduszów sołeckich trzeba bardziej kontrolować. Dariusz Jankowski kilkakrotnie powtarzał, że w propozycji burmistrza nie należy doszukiwać się jakiegoś drugiego dna, czy ukrytych złych intencji. – Nie powinno to być przyczyną sporów, w przypadku tak małych pieniędzy, 60 tysięcy w tą czy w tą – tłumaczył wiceburmistrz. Taki zapis to wynik koniecznych cieć wydatków związanych z ogólną złą sytuacją finansową gminy.
Kacper Lipiński w imieniu radnych miejskich zgłosił oficjalny wniosek do burmistrza o zwiększenie środków dla obu osiedli miejskich z kwoty 60 tys. zł do 120 tys. zł. Zaapelował także do radnych z trenów wiejskich, aby poparli jego wniosek. – Nikt nie chce zabierać nawet złotówki sołectwom. Chcemy tylko, aby mieszkańcy całej gminy traktowani byli tak samo – podkreślał. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Czy zmiana zostanie wprowadzona do projektu budżetu na rok 2022 zależy od burmistrza, jak na razie radni jak i Krzysztof Dereziński chcą głosować w sprawie budżetu dopiero w styczniu.
RENATA PAŁUCKA