Shadow

Trzemeszno wyda prawie 11 milionów

{CAPTION}
Pierwotny projekt budżetu Gminy Trzemeszno na 2017 rok przygotowany przez Krzysztofa Derezińskiego, burmistrza Trzemeszna przewidywał wydatki na inwestycje w wysokości 1,5 mln zł. Wobec niezadowolenia z takiego zapisu radnych Rady Miejskiej Trzemeszna, burmistrz przygotował dodatkowy katalog inwestycji na łączną kwotę ponad 9 mln 396 tys. Jeśli wszystkie te plany przejdą w autopoprawce do projektu budżetu, oznacza to dla gminy wydatek inwestycyjny w 2017 roku w wysokości niemal 11 mln zł. Realizacja tych zamierzeń będzie wiązała się z kredytami.
W pierwotnym projekcie budżetu, największą inwestycją jest zapis o termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzemesznie – ponad 430 tys. zł oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Trzemżalu – 250 tys. zł. W inwestycjach drogowych znalazła się dotacja w wysokości 200 tys. zł na modernizację drogi powiatowej Trzemeszno-Niewolno. Zarezerwowano również 150 tys. zł na wykup gruntów pod drogi (m.in. droga do browaru). Wśród większych remontów chodników i ulic znalazła się ul. Borowskiego – budowa chodnika, wymiana nawierzchni na pl. Powstańców, przebudowa ul. Mogileńskiej, Toruńskiej, Dąbrowskiego i pl. św. Wojciecha. Łącznie modernizacja tych ulic to około 120 tys. zł. Do inwestycji wpisano rozbudowę remizy OSP w Trzemesznie – 50 tys. zł wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu nad jeziorem Trzemeszeńskim. Po przeprowadzeniu rozbudowy remizy ma tam powstać Gminne Centrum Ratownicze z miejscem wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego.
Podczas spotkania 7 grudnia Krzysztof Dereziński i Michał Michalak, asystent burmistrza do spraw gospodarczych przedstawili dodatkowy katalog inwestycji o jakie zabiegali nie tylko radni, ale także mieszkańcy całej gminy. Większa część tych inwestycji związana jest z budową kanalizacji i sieci wodociągowej na łączną kwotę 1 ml 53 tys. zł. Sieci te mają powstać w Miatach, na ul. Sportowej w kierunku Brzozówca, samym Brzozówcu, Gołąbkach, Zieleniu oraz na ul. Brzoskwiniowej i Wiśniowej w Trzemesznie. Potężną kwotę inwestycji – 1 159 000 zł zapisano na budowę sieci wodociągowej w Wymysłowie i Niewolnie. Autopoprawka przewiduje także budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Piastowskim – 130 tys. zł oraz kanalizacji na ul. Borowskiego, Kopernika, Siennej i Orchowskiej – 400 tys. zł. Kolejne zapisy dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej dotyczą takich miejscowości jak: Kruchowo, Jastrzębowo, Smolary, Ochodza, Gołąbki, Wymysłowo Zieleń (100 tys. zł). Wśród większych inwestycji znalazły się również: budowa drogi Lubiń – Wydartowo – Duszno (900 tys. zł.), rewitalizacja Parku Baba (700 tys. zł), przebudowa Al. Szymańskiego i ul. Dworcowej (500 tys. zł). Kwotę 450 tys. zł zabezpieczono na modernizacje budynku gminnego przy ul. Mickiewicza – po byłej szkole zawodowej, natomiast 300 tys. zapisano na budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią za halą OSiR. W autopoprawce dopisano również budowę chodników na ulicach: Żeromskiego, Długiej, Osiedlowej, Czarneckiego i Słonecznej (250 tys. zł). Na przebudowę chodnika na ul. Fabrycznej zapisano kwotę 25 tys. zł, a na ul. 22 Stycznia 20 tys. zł. Przebudowa nawierzchni Placu Powstańców ma kosztować 100 tys. zł, przebudowa ul. Chrobrego w celu poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z placu zabaw przy OSiR – 250 tys. zł. Przebudowa czeka także ulicę Wrzosową w Trzemesznie – zaplanowano tutaj 200 tys. zł. Na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Sosnowej, Wiśniowej, Jaśminowej, Zielonej, Modrzewiowej, Klonowej oraz w miejscowości Brzozówiec zaplanowano 130 tys. zł, a na budowę oświetlenia drogowego w Kierzkowie zabezpieczono 20 tys. zł.
Wśród inwestycji drogowych znalazły się także: przebudowa nawierzchni dróg w Pasiece, Płaczkowie, Szydłowie II, Wymysłowie i Zieleniu – 600 tys. zł oraz przebudowa drogi w Rudkach – 180 tys. zł. Na budowę tzw. drogi do Browaru od drogi krajowej nr 15 zabezpieczono 200 tys. zł. Dużo zapisów dotyczy także przygotowania dokumentacji niezbędnej o ubieganie się o środki zewnętrzne, w tym np. na opracowanie planu modernizacji budynków, gdzie obecnie funkcjonuje gimnazjum w Trzemesznie (70 tys. zł), rozbudowa Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie (50 tys. zł). Na funkcjonowanie monitoringu zapisano 100 tys. zł, ma to być kwota przeznaczona przede wszystkim na zatrudnienie osoby na bieżąco śledzącej obraz z zainstalowanych już kamer. Nowy zapis to przebudowa ul. Szkolnej iŚniadeckich wraz z budową ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1 – 480 tys. zł. Te inwestycje mają poprawić komunikację w tym rejonie. Dopisano także budowę chodnika w Trzemżalu w kierunku szkoły (40 tys. zł) i 60 tys. zł – na Dom Dziennego Pobytu w Zieleniu. Wśród zapisów autopoprawki znalazły się także: budowa świetlicy wiejskiej w Cytrynowie (250 tys. zł), rewitalizacja placu św. Wojciecha (250 tys. zł), rewitalizacja centrum Trzemeszna (100 tys. zł), budowa boiska wiejskiego w Lubiniu (80 tys. zł), budowa chodnika w Trzemżalu (40 tys. zł), budowa boiska wiejskiego w Miatach (33 tys. zł), budowa świetlicy wiejskiej w Lubiniu i Ostrowitym – po 10 tys. zł. Na program „Pięknieje Wielkopolska Wieś” zaplanowano łączną kwotę 176 tys. zł, będzie on realizowany w trzech miejscowościach: Ławki, Wydartowo, Kozłowo. Na program „Odnowa Wsi” sołectwa Grabowo przewidziano 20 tys. zł. Projekt budżetu i autopoprawka będzie opiniowana przez poszczególne komisje rady 21 grudnia. RENATA PAŁUCKA