Shadow

Trzemeszno zainwestuje w czujniki jakości powietrza

Urząd Miejski Trzemeszna prowadzi rozmowy z firmami oferującymi montaż czujników pomiaru jakości powietrza. Rozmowy są już niemal na ukończeniu, analizowane jest ewentualne rozmieszczenie pięciu czujników na terenie miasta oraz tablicy wyświetlającej wynik na miejscowym ratuszu od ulicy 1 Maja. Koszt montażu całego systemu to około 15 tys. zł. Roczny abonament usługi to około 4 tys. zł.
Prowadziliśmy takie rozmowy już od stycznia tego roku. Rozmawialiśmy z firmą z Torunia. Teraz z firmą z Krakowa. Koszty systemu, włączając wszystkie elementy, to zbliżamy się do 20 tys. złotych. Tablicę informującą o jakości powietrza chcemy umieścić na budynku urzędu przy ul. 1 Maja, negocjujemy obecnie jak duża ma to być tablica – informuje Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna. Czujki planuje się rozmieścić w pięciu miejscach na terenie miasta. Pod uwagę brane są takie lokalizacje jak: budynek urzędu, Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka na osiedlu Piastowskim, na ul. Wyszyńskiego – warsztaty szkolne, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Śniadeckich, szukana jest także lokalizacja na osiedlu domów jednorodzinnych na tzw. Manhatanie. – Ten system to poglądowe monitorowanie powietrza, który pozwoli wskazać miejsca, gdzie należałoby skupić działania gminy – podkreśla wiceburmistrz. Stężenie zanieczyszczenia powietrza będzie widoczne także na stronie internetowej ratusza oraz na specjalnym monitorze w urzędzie miejskim. Firma, z którą obecnie urząd prowadzi rozmowy działa już w 120 samorządach, m.in. w Swarzędzu. Jeśli rozmowy zostaną szybko sfinalizowane, konieczne będzie wprowadzenie zmian budżetowych. Jak poinformował wiceburmistrz, niezbędna kwota zostanie przesunięta ze środków przeznaczonych na monitoring. – Dostrzegamy spory potencjał działania takiego systemu. Te dane dadzą nam pewne poglądowe spojrzenie, jakie jest stężenie smogu w okresie zimowym w poszczególnych częściach miasta i w okresie letnim, w zależności od warunków pogodowych. Będzie to dobry materiał do być może wdrożenia innych działań przeciwsmogowych. Jako gmina rozważaliśmy dotowanie wymiany kotłów, pojawiają się pomysły ze strony wspólnot mieszkaniowych o zasilaniu budynków gazem – komentuje D. Jankowski. O to, aby Trzemeszno objąć takim monitoringiem smogowym wnioskował także radny Kacper Lipiński.RENATA PAŁUCKA