Shadow

Trzemżal i jego lider nagrodzony

Krystyna Mądra jest liderką społeczności wsi Trzemżal, gmina Trzemeszno, która z powodzeniem inicjuje wiele ciekawychprojektów dla mieszkańców nie tylko swojej wsi. Co ważne, nie tylko inicjuje, ale także z powodzeniem stara się o środki zewnętrzne na ich realizację.
Jednym z takich programów jest „Wielkopolska Odnowa Wsi”, program samorządu województwa, mający na celu wsparcie oddolnych inicjatyw sołeckich. Trzemżal reprezentuje w tym projekcie Koło Gospodyń Wiejskich „Razem”. Aktywność sołectwa została doceniona. Pod koniec września tego roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął regulamin konkursu pn*. **„Aktywna Wieś Wielkopolska”*, celem oceny aktywności grup odnowy wsi działających w programie *„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”* oraz wskazania i nagrodzenia sołectw aktywnych. Powołana przez zarząd kapituła dokonała analizy dokumentów związanych z realizacją programu, w tym przede wszystkim rocznych sprawozdań z działalności grup odnowy wsi oraz dokumentów dotyczących konkursów dotacyjnych organizowanych w ramach programu. Przy ocenie wzięto pod uwagę m.in. liczbę przedsięwzięć zrealizowanych w sołectwach (także tych, realizowanych bez wsparcia finansowego z programu), udział sołectw w konkursach dotacyjnych, stopień sformalizowania grupy odnowy wsi oraz planowanie rozwoju w sołectwie. W niedzielę, 29 października wŁeknie (gm. Wągrowiec) odbyła się uroczystość wręczenia nagród najlepszym sołectwom. Wśród nich znalazło się sołectwo Trzemżal, w jego imieniu nagrodę odebrała *E. Mądra. ***Sołectwo otrzymało także 3000 złotych, które będzie mogło przeznaczyć na swoje potrzeby. Nagrody wręczył *Krzysztof Grabowski**, *wicemarszałek województwa wielkopolskiego. (kar)