Shadow

Tu, od ćwierć wieku „szkołę tworzą ludzie…”

W poniedziałkowe przedpołudnie, 4 listopada dyrekcja, grono pedagogiczne, parlamentarzyści, osoby współpracujące ze szkołą, władze powiatowe, miejskie i oświatowe, a także społeczność uczniowska i Rada Rodziców wzięli udział w uroczystości 25-lecia powstania III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie. Spotkanie w Teatrze im. Aleksandra Fredry było pełne wspomnień, wzruszeń i historii, ale też planów i marzeń na najbliższą przyszłość. W ostatnim tym punkcie uroczystości swoje talenty artystyczne – recytatorskie, muzyczne, wokalne i taneczne, zaprezentowała młodzież z liceum. Były nie tylko ciepłe słowa obu pań dyrektorek III LO pod adresem kadry, uczniów i ich rodziców, ale też mocne, dotyczące oświatowej rzeczywistości.
 Beata Czechańska, dyrektor III LO przemawiając podczas uroczystości m.in. powiedziała: – Jesteśmy po to, by dobrze wykształceni uczniowie potrafili samodzielnie myśleć i sprawnie działać, realizować swe talenty i zainteresowania. Chcemy, by rodzice byli zadowoleni z naszej pracy i współpracy z nami. Chcemy także, by nasza szkoła cieszyła się renomą w środowisku, by była bezpieczna. Kultura szkoły, to coś znacznie więcej niż program, style nauczania i formy ewaluacji. Kultura dotyczy wartości, środowiska, nastroju, relacji międzyludzkich. Nasza szkoła ma niewątpliwie przyjazne oblicze. Chlubą jest też szczególny klimat wzajemnej życzliwości, jaki udało nam się przez lata stworzyć. (…) Rewitalizacja obiektu otworzyła swego rodzaju nową kartę. Spełniło się nasze marzenie wygłoszone tu, z tej sceny pięć lat temu i mamy salę gimnastyczną. Widać te słowa tu mówione mają moc, dlatego pozwolę sobie jeszcze pomarzyć i wierzę, że w następnym leciu podziękuję za świetnie wyposażoną szkołę. Reszta już w naszych rękach: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji – „bo szkołę tworzą ludzie…”.
Była dyrektor Alicja Basińska – Sucharska natomiast stwierdziła: – Kiedy wyjeżdżałam po koniec lipca na wakacje nie było niczego – ani szkoły, ani decyzji. Po tygodniu otrzymałam telefon, że mam zgodę władz na powołanie szkoły, a lokalizacji, nauczycieli i uczniów będziemy szukać na bieżąco. Staraliśmy się o szkołę od wielu lat, widząc potrzebę społeczną. Gdy weszłam do obiektu przy ulicy Sobieskiego zobaczyłam zużyte sypialnie żołnierskie, latryny i umywalnie. Przez miesiąc przygotowaliśmy 2-3 sale, by grupa 70 uczniów, która zaczęła się uczyć, miała gdzie to robić. Ta szkoła „wysączkowała” od Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Ten pierwszy rok był taki, że „wieczorówka” miała swoją siedzibę przy ulicy świętego Jana, a nowe III LO przy ulicy Sobieskiego. Była praca w dwóch budynkach i adaptacja kolejnych pomieszczeń przy ulicy Sobieskiego.
Podczas spotkanie w teatrze wiele zaproszonych osób dziękowało kolejnym dyrekcjom szkoły za wszystko, co zrobiły dla szkoły, życząc im szczęścia i sukcesów w życiu. – Odpowiednikiem tego, jak szkoła pracuje są nabory. Ta szkoła cieszy się bardzo dobrymi wynikami. Młodzież chętnie tu gości, a że jest to nasze najmłodsze dziecko niezmiernie się cieszę, że ono wyznacza pewne trendy, które chciałbym, żeby podtrzymywały inne szkoły – powiedział starosta powiatu Piotr Gruszczyński. Wicestarosta Anna Jung, absolwent szkoły dodała: – Spotkałam tu pedagogów, a nie nauczycieli. Byli wychowawcami i wzorem do naśladowania, mieli kulturalne podejście do nas i traktowali nas jak ludzi odpowiedzialnych, którzy potrafią ponosić konsekwencje za swoje czyny. Z niesamowitą radością zawsze przekraczam próg tej szkoły i z satysfakcją podaję rękę nauczycielom po wielu latach. – To szkoła, w której zacierają się granice między uczniami i nauczycielami. Jesteśmy przyjaciółmi, ale każdy zachowuje respekt, do drugiego i jest naturalna hierarchia. Dzięki cudownej dyrekcji ukształtowała się atmosfera, w której przyjemnie się uczy i osiąga dobre wyniki – zaakcentowała Zuzanna Chełek z klasy IIb (profil humanistyczny).
Był też czas na wręczenie nagrody starosty i poinformowanie o nagrodach dyrektorskich przyznanym pracownikom tej szkoły. Część oficjalną poprowadziły Edyta Siejakowska – Bandosz i Magdalena Kosicka, a w części artystycznej dołączył do tych nauczycielek także kolejny pedagog – Patryk Majewski. Uroczystość przygotowali również: Krzysztof Kosicki, Dominika Matyska, Grzegorz Stefański i Marta Konowalska. W części artystycznej przypomniano historię szkoły, a także przedstawiono poszczególne profile kształcenia – od ratownictwa medycznego, po profil rekreacji ruchowej (obecnie w III LO istnieje 17 oddziałów, w których uczy się około pół tysiąca uczniów). Bardzo ciekawy program artystyczny pełen młodzieżowej pasji nagrodzono gromkimi brawami. JAROSŁAW WALERCZAK