Shadow

Ubiegłoroczny rok w krwiodawstwie podsumowany

{CAPTION}
Karol Staszak, prezes Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo podsumował poprzedni rok. W spotkaniu uczestniczyli witkowscy krwiodawcy oraz goście z powiatu – Włodzimierz Pilarczyk, prezes Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie i Krystyna Król, sekretarz Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie. Z krwiodawcami podczas spotkania nie zabrakło także Mariana Gadzińskiego, burmistrza gminy i miasta Witkowo, który wspiera klub krwiodawców.
Tak jak co roku zarządOddziału Rejonowego w Gnieźnie w dowód uznania za najpiękniejszy dar życia nagradza krwiodawców odznakami „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” – pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. W tym roku najwyższą, pierwszego stopnia otrzymał Zdzisław Markiewicz, drugiego stopnia Marcin Franczak i Jacek Woźniak natomiast odznakę trzeciego stopnia wręczono Michałowi Staszakowi, Adamowi Garczykowi, Markowi Ziółkiewiczowi i Tomaszowi Krajniakowi. Podczas spotkania wręczono także podziękowanie Marianowi Goch, który z racji na wiek musi zaprzestać oddawanie krwi. Marian Goch jest wiceprezesem witkowskich krwiodawców. Od 1969 roku oddał 75 litrów krwi, był wielokrotnie odznaczany za dzielenie się cennym darem, bezinteresowną pomoc m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Kryształowym Sercem, złotym krzyżem zasługi – zasłużony dla zdrowia i narodu, odznaką honorową PCK IV, III i II stopnia, jest też wyróżniony odznaką zasłużony dla województwa konińskiego i wielkopolskiego. Historię Klubu Honorowych Dawców Krwi podczas spotkania przytoczył Karol Staszak, który zaznaczył, że witkowski klub działa bardzo prężnie nie tylko w Witkowie; funkcjonuje przy Urzędzie Gminy i Miastaw Witkowie od 1979 roku. Pomoc bezinteresowną rozpoczął z jedenastoma członkami, a dzisiaj jest ich sześćdziesięciu. W ubiegłym roku w czterech zorganizowanych akcjach poboru krwi oddali 70 litrów krwi, a od początku działalności 4350 litrów. – Nasi krwiodawcy odznaczani są na wielu szczeblach, województwa, powiatu i gminy – pochwalił się prezes. (es)