Uczczono 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej

We wtorek, 8 maja w Parku im. T. Kościuszki przy Pomniku ku czci poległych i zamordowanych w latach 1939-1945 odbyła się uroczystość z okazji 73. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej. Przybyłe licznie delegacje złożyły przy pomniku wiązanki kwiatów i odśpiewały wspólnie Rotę.
Okolicznościowe przemówienie nawiązujące do zakończenia drugiej wojny światowej wygłosił prezydent Tomasz Budasz, który mówił, że 73 lata temu w powszechnym rozumieniu zakończyła się druga wojna światowa. – Ósmego maja 1945 roku do stołu zasiedli zwycięzcy – Rosja, Stany Zjednoczone, Anglia, Francja oraz Rzesza niemiecka jako ten, który przegrał. To byli zwycięzcy, ale gdzie byli Polacy? Ci, którzy przez ponad pięć lat walczyli z okupantem. Ci, którzy byli krajem bez Quislinga. Ci, którzy poświęcili prawie 6 milionów osób. Ci, którzy stworzyli najwspanialszą armię świata. Ci, którzy stworzyli cały aparat państwowy. Gdzie oni byli? Nie było ich tam. Byli Francuzi, którzy w 1939 roku nas zostawili, a którzy stworzyli państwo Vichy i którzy uważali się za zwycięzców. W 1945 roku trwała jeszcze wojna na wielu frontach. Na Pacyfiku Amerykanie walczyli z Japończykami. Ale również u nas w kraju walczyli Polacy o wolną Polskę, żołnierze niezłomni. Walczyli również żołnierze Ludowego Wojska Polskiego na Górnym, Dolnym Śląsku, w szczecińskim, na Warmii i Mazurach z niedobitkami Werwolfu niemieckiego. Walczyli z bandami UPA w południowej części naszego kraju. Gdzie byliśmy 73 lata temu? Co zyskaliśmy i co straciliśmy? Znaczna część kraju przeszła pod inną okupację. Nasza linia została na Bugu, zostali Polacy, trwali na straconych posterunkach. Trwała Lida, Szczucin, Grodno. Walczyli aż do lat 50. Ale czy zyskaliśmy wolność? Czy to była wolność koncesjonowana? Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na to samemu. Ja, wiem, że gdyby nie ten koniec wojny pewnie mnie tu dzisiaj by nie było, bo pewnie nie byłbym prezydentem, bo moi rodzice wywodzący się z klasy robotniczej pewnie nie mieliby szansy skończyć studiów w tym systemie… – mówił prezydent T. Budasz. Po przemówieniu prezydent wręczył Medal Koronacyjny Włodzimierzowi Maciejewskiemu, właścicielowi firmy „Maciejka”, która to firma od wielu lat przekazuje obuwie dla Polaków na wschodzie. O przyznanie medalu wnioskowało Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział Gniezno. Medal koronacyjny prezydent Gniezna wręczył wraz z Januszem Sekulskim, prezesem TMLKPW. Na zakończenie obchodów przybyłe delegacje m.in. parlamentarzystów, samorządowców, kombatantów, służb mundurowych, organizacji pozarządowych, młodzieży szkolnej i mieszkańców Gniezna złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku. (bk)