Shadow

Uhonorowano abp Henryka Józefa Muszyńskiego

Arcybiskup Henryk Józef Muszyński, prymas Senior, w roku 35-lecia Sakry Biskupiej otrzymał dwa, niezwykle znaczące odznaczenia: Komandorię z Gwiazdą oraz Krzyż Komandorski Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Spotkanie z udziałem prezydenta Tomasza Budasza, Tadeusza Krepsa, prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Misja Pojednania” oraz Waldemara Serockiego, członka tego stowarzyszenia, który reprezentował Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, odbyło się 24 września.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Społeczne „Misja Pojednania” uchwałą kapituły stowarzyszenia, w sposób szczególny uhonorowało prymasa seniora Orderem Komandorii z Gwiazdą Misji Pojednania, za wybitne zasługi i działania na rzecz pojednania między narodami i ludźmi. Również uchwałą Kapituły Krzyża Komandorskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Główny uhonorował tym odznaczeniem abp Henryka Muszyńskiego w uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju i funkcjonowania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Podczas spotkania obecny był prezydent Tomasz Budasz, który wręczył prymasowi seniorowi list gratulacyjny wraz z okolicznościowym upominkiem.
Podobna uroczystość wręczenia Orderu Komandorii z Gwiazdą Misji Pojednania, za wybitne zasługi i działania na rzecz pojednania między narodami i ludźmi, odbyła się w rezydencji abp Wojciecha Polaka, prymasa Polski 17 grudnia 2019 roku. Aktu wręczenia odznaczenia dokonali wówczas Tadeusz Kreps, prezes stowarzyszenia wraz z jego członkiem Waldemarem Serockim. W tym miejscu należy podkreślić m.in., iż abp Henryk Muszyński, jako biskup włocławski był pomysłodawcą i jest dziś jedynym żyjącym założycielem Stowarzyszenia „Misja Pojednania”, które swoją siedzibę ma w kurorcie uzdrowiskowo-leczniczym w Ciechocinku. Ks. abp Henryk Muszyński, w swojej długoletniej posłudze pasterskiej zapisał piękną kartę historii w dziedzinie pojednania między narodami i ludźmi. Tu przywołać można jego zaangażowanie i udział w pracach nad listem biskupów polskich do biskupów niemieckich z 18 listopada 1965 roku, nazywanym później orędziem i uważanym za jeden z najważniejszych etapów pojednania polsko-niemieckiego po II wojnie światowej.
Z tego listu pochodzi cytat: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Ks. abp Henryk Muszyński skierował też list gratulacyjny do organizatorów i uczestników sympozjum naukowo-historycznego „Przez walkę do pojednania i przyjaźni” zorganizowanego w Gnieźnie 15 maja 2008 roku. Przywołać również można referat prymasa w konferencji popularno – naukowej „Polsko-Niemieckie Pojednania – elementem patriotycznego wychowania młodzieży” zorganizowanej przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w 2013 roku w Kolegium Europejskim w Gnieźnie z okazji 32. rocznicy powstania związku. (obk)