Shadow

Uhonorują bohaterów września 1939 roku

Rada Miejska Trzemeszna podjęła 31 lipca trzy uchwały związane ze zbliżającą sie 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.
Stowarzyszenie Miłośników Zabytków Historycznych Położonych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno złożyło wniosek o przyznanie Henrykowi Nowakowi medalu za zasługi dla Gminy Trzemeszno. Henryk Nowak mieszka w Kamieńcu, jest synem Czesława Nowaka. W 1939 r. pomimo młodego wieku pomagał ojcu w wykonywaniu zadań ochrony obiektu i tym przysłużył się sprawie Obrony Narodowej. Ojciec pełniąc staż przy wodociągach miejskich korzystał z pomocy syna, co ówcześnie było praktyką powszechną. W porze obiadowej stawiał go na posterunku. Przeszkolił z zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią, nakazał czujność i „surowo zakazał zabawy pistoletem”. Henryk Nowak pełnił służbę ochrony obiektu przed sabotażem kilkakrotnie pomiędzy 2 a 9 września 1939 r. Pan Henryk szczęśliwie przeżył wojnę, założył rodzinę, ma 5 synów. Obecnie 94-letni pan Henryk jest ostatnim żyjącym czynnym strażnikiem obrony Trzemeszna. – Przyznanie Medalu Honorowego Gminy Trzemeszno panu Henrykowi Nowakowi**doskonale wpisuje się w doniosłą rocznicę 80 – leciawybuchu II wojny światowej i będzie po 80. latach kolejnym ważnym elementem pamięci o poległych w walce obrońcach i bestialsko pomordowanych bohaterach – napisano w uzasadnieniu wniosku. **
*K*olejna uchwała dotyczyła nadania pośmiertnie Honorowego Obywatelstwa Gminy Trzemeszno Andrzejowi Marchlewiczowi – komendantowi Obrony Narodowej Trzemeszna i dowódcy obrony miasta we wrześniu 1939 roku, zamordowanemgo 5 października 1939 roku w Kociniu. Andrzej Marchlewicz urodził się w listopadzie 1889 roku w Hucie Trzemeszeńskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Kozłowie podjął naukę w zawodzie rzeźnickim, w którym później z wielkim powodzeniem pracował prowadząc zakład i sklep rzeźnicki.We wrześniu 1939 roku objął funkcję komendanta Obrony Narodowej, której zadaniem była ochrona porządku i i bezpieczeństwa. Obrońcy stawili opór najeźdźcy, wielu z nich oddało życie (10 września w Niewolnie poległo i zostało rozstrzelanych 19 osób); szybko jednak okazało się, że z powodu przewagi wroga dalszy opór jest bezcelowy. Po wkroczeniu Niemców nastąpiły aresztowania; Andrzej Marchlewicz był dwukrotnie więziony, choć miał możliwość, nie opuścił miasta, będąc wierny ideałom obrony Ojczyzny do końca. Został rozstrzelany 5 października 1939 roku w Kociniu razem z 26 Polakami, jest pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu trzemeszeńskim.
Trzecia uchwała dotyczyła uhonorowania i nadania pośmiertnie Honorowego Obywatelstwa Gminy TrzemesznoKazimierzowi Jarosławowi Szymańskiemu – burmistrzowi Trzemeszna (1936-1939), twórcy Obrony Narodowej Trzemeszna we wrześniu 1939 roku, zamordowanemu 27 grudnia 1939 roku. Kazimierz Jarosław Szymański urodzony 16 stycznia 1905 roku w Gostyniu, był synem Hipolita i Anieli, z zawodu był notariuszem sądowym. W 1936 roku został radnym miejskim Trzemeszna i jego wybrano burmistrzem miasta. Po wybuchu wojny, 2 września 1939 roku wydał zarządzenie powołujące Obronę NarodowąTrzemeszna. Na polecenie władz zwierzchnich w nocy z 6 na 7 września 1939 roku opuścił miasto. Burmistrz Szymański powrócił jednak w te strony i został aresztowany. Zginął rozstrzelany przez Niemców 27 grudnia 1939 roku.
Podjęte uchwały to dopiero początek procesu uhonorowania bohaterów września. Uroczystość ich wręczenia i nadania odbędzie się właśnie w rocznicę obrony Trzemeszna, we wrześniu.
RENATA PAŁUCKA