Shadow

Ukraina korzysta z doświadczeń Powiatu Gnieźnieńskiego

Na zaproszenie starosty Piotra Gruszczyńskiego, od 8 do 12 listopada w powiecie gnieźnieńskim gościli samorządowcy reprezentujący Rejon Humański i Miasto Browary na Ukrainie.
Pobyt w powiecie gnieźnieńskim miał na celu przybliżenie partnerom Powiatu Gnieźnieńskiego mechanizmów funkcjonowania lokalnych jednostek samorządu terytorialnego przede wszystkim w obszarze inwestycyjnym, gospodarki odpadami i systemu opieki zdrowotnej. Program wizyty obejmował m.in. spotkanie z dyrekcją Centrum Kultury „Scena to dziwna” oraz Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, gdzie prezentowane były efekty przeprowadzonych we wspomnianych instytucjach inwestycji. Zaplanowano również wizytę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, a także spotkanie z przedstawicielami Gminy Łubowo na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Fałkowie. Delegacja z Ukrainy zapoznał się ponadto z działalnością Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Chrobry” Sp. z o.o. w Kłecku. Samorządowcy z Ukrainy, na czele z Witalij Oliynykiem, przewodniczącym Rady Rejonu Humańskiego oraz Dianą Ludchenko, deputowaną Rady Miejskiej w Browarach, uczestniczyli także w organizowanych przez samorząd Miasta Gniezna uroczystościach z okazji Święta Niepodległości. (obk)