Shadow

Ulica Chudoby zostaje

W środę, 25 października na sesji Rady Miasta Gniezna radni większością głosów zdjęli z porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ul. Chudoby na ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Autorem uchwały był radny Jerzy Lubbe z „Samorządnych“, a z wnioskiem o zdjęcie uchwały z porządku obrad wystąpił radny Marcin Jagodziński z SLD. Przy ul. Chudoby mieszkają 183 osoby.
Rada Osiedla Tysiąclecia wniosek o zmianę nazwy ulicy zaopiniowała na swoim posiedzeniu negatywnie. Podobnie było pół godziny przed obradami, na posiedzeniu Komisji polityki społecznej i bezpieczeństwa publicznego, gdzie projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie przy 6 głosach przeciwnych i 5 głosach za. Pomimo tego, że autor uchwały radny J. Lubbe przekonywał szczególnie radnych PO i SLD do osoby rotmistrza Witolda Pileckiego, do jego zasług i bohaterskiego życiorysu, ci pozostali nieugięci. Zarówno radny J. Budzyński z SLD jak i radny D. Banicki z PO podczas komisji jednoznacznie stwierdzili, że takiemu bohaterowi jak rotmistrz Pilecki należy się inne miejsce w mieście, które będzie nosić jego imię – na przykład jakieś rondo czy skwer. J. Lubbe przekonywał także, że zmiana ulicy, bo tego najbardziej obawiali się mieszkańcy nie obciąży ich dodatkowymi kosztami, ponieważ zarówno wymiana dowodów osobistych jak i paszportów jest bezpłatna. Jednak argumenty J. Lubbego nie przekonały radnych PO i SLD. Na sesji z wnioskiem o zdjęcie uchwały z porządku obrad wystąpił radny M. Jagodziński, który argumentował to tym, że uchwała została negatywnie zaopiniowana przez Radę Osiedla Tysiąclecia i Komisję polityki społecznej i bezpieczeństwa publicznego. – Uważam, że postać rotmistrza Witolda Pileckiego należałoby w jakiś bardziej wyjątkowy sposób uczcić, na przykład nazywając nowo powstałe rondo, które będzie się mieścić u zbiegu ulic Słowackiego i Reymonta. Nie powinniśmy używać postaci pana Pileckiego, aby skłócać ludzi. Przy adresach przy ulicy Chudoby mieszka 183 gnieźnian. Zmiana nazwy ulicy pociąga za sobą szereg zmian i niedogodności dla tych mieszkańców. Postać Witolda Pileckiego jest bezapelacyjnie postacią wybitną i bohaterską. Przy nowo powstałym rondzie można by na przykład umieścić tablicę pamiątkową czy obelisk, aby uczcić tę postać, a także by było to miejsce, gdzie będzie można składać kwiaty, czy zapalić znicz – argumentował swój wniosek radny M. Jagodziński. J. Lubbe stwierdził, że zdjęcie uchwały z porządku obrad jest poważną decyzją rady i ku temu muszą być odpowiednie powody, a powody, które przytoczył radny Jagodziński jego nie przekonują. – Złożyłem projekt uchwały w terminie, ona spełnia wszystkie wymogi formalne, jest zaopiniowana przez radę osiedla, bo jest taki wymóg formalny i jest opinia komisji. Jak byśmy podchodzili w ten sposób do pracy jako radni, to możemy w ten sposób zdjąć połowę uchwał. Nie ma żadnych merytorycznych przesłanek, żeby uchwałę, którą ja przygotowałem zdjąć. Możemy głosować za lub przeciw, bo takie mamy prawo, ale dlaczego nie mamy w ogóle głosować to jest dla mnie absolutnie niezrozumiałe i argumenty, o których radny Jagodziński mówił są bezzasadne – uważa J. Lubbe. Radnego J. Lubbego poparł radny M. Elantkowski z Ziemi Gnieźnieńskiej – Gniezna XXI, który zaapelował do radnych, żeby swoje zdanie wyrazili w głosowaniu przy uchwale, a nie uciekali od problemu zdejmując coś, co może wywołać jakieś kontrowersje. – Powinniśmy się zastanowić kim był Stanisław Chudoba, a kim był rotmistrz Pilecki. Bo mówienie, że Stanisław Chudoba to był tylko niewinny socjalista to jest kłamstwo, ponieważ był współtwórcą Armii Ludowej. Organizacji, która nosi znamiona kolaboranckiej, ponieważ jak wiadomo z wielu dokumentów historycznych organy Armii Ludowej donosiły do gestapo na przykład na tajne drukarnie Armii Krajowej i taki przypadek miał miejsce na terenie Warszawy – stwierdził M. Elantkowski. Wniosek M. Jagodzińskiego natomiast bronił radny R. Karmoliński z SLD, który powiedział, że chcą zdjąć to co zostało zaproponowane, ale zaproponują coś więcej. – Byłem na konwencie i nikt nie powiedział złego słowa na temat pana Pileckiego. Tu nie chodzi o to, że jesteśmy przeciwko Pileckiemu tylko chodzi o to, że nie można czegoś robić w zamian. Pilecki zamiast Chudoba. Tym bardziej, że Chudoba jest to postać w Gnieźnie odbierana pozytywnie. Ja tylko przypomnę, że tak jak Chudoba był socjalistą, to Piłsudski również był socjalistą. Chudoba, jako działacz polityczny należał do PPS, ale równocześnie był działaczem społecznym, spółdzielczym, sportowym i był człowiekiem, który odważył się skrytykować Józefa Piłsudskiego i słusznie bodajże w 1934 roku, bo przecież Piłsudski to nie jest żaden bohater dla Wielkopolski. Piłsudski jest antybohaterem dla Wielkopolski. Piłsudski nie widział Polski z Wielkopolską i to są fakty historyczne – bronił stanowiska SLD R. Karmoliński. Wniosek M. Jagodzińskiego został przegłosowany przez większość radnych pozytywnie i uchwała została zdjęta z porządku obrad. Za zdjęciem uchwały z porządku obrad głosowali radni: M. Arndt, A. Krzymińska, B. Młodzikowska, M. Cichomska – Szczepaniak, R. Karmoliński, M. Jagodziński, M. Maciejewski, D. Banicki, A. Masłowski, S. Graczyk, J. Chorn, M. Glejzer i J. Budzyński. Przeciw zdjęciu uchwały z porządku obrad głosowali radni: T. Niewiadomska, R. Niemann, M. Elantkowski, K. Modrzejewski, M. Zygmunt, M. Bartkowicz, J. Brzuszkiewicz, J. Szarzyński i J. Lubbe. Nasesji był nieobecny R. Wojciechowski. Nazwę ul. Chudoby Miejska Rada Narodowa w Gnieźnie nadała stosowną uchwała 1 lipca 1959 roku. BEATA KRZYŚKA