Shadow

Ulica XX-lecia PRL do zmiany

{CAPTION}
W piątek, 25 listopada gościem trzemeszeńskiego samorządu, a dokładnie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa był dr Rafał Reczek, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu wraz ze swym współpracownikiem *Adamem****Kaczmarkiem. **Jednym z tematów poruszanych na spotkaniu była konieczność w świetle nowej ustawy dekomunizacyjnej zmiany nazwy ulicy XX-lecia PRL.*
W dyskusji, jaką zorganizowano w sali Środowiskowego Domu Samopomocy wzięli udział m.in. Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna jego zastępca Dariusz Jankowski i Edyta Kubiak, sekretarz urzędu. Radę miejską reprezentowali – Sławomir Peno, przewodniczący RM i jego zastępca Daniel Bisikiewicz. Aktywny udział w spotkaniu wzięli także członkowie komitetu oraz zaproszeni nauczyciele historii z trzemeszeńskich szkół i ich dyrektorzy. Pomysł zorganizowania spotkania wyszedł od Dariusza Jankowskiego, a jego celem było nawiązanie kontaktów z instytucją, która od tego roku przejęła kompetencje zlikwidowanej odgórnie Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, w tym opiekę nad miejscami pamięci narodowej i grobownictwem wojennym. Przypomnijmy, kompetencje ROPWiM przejęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Pamięci Narodowej. Dyskusje poprzedziła prezentacja multimedialna, jaką przedstawił Dariusz Jankowski, zawierająca rys historyczny gminy jak i jej najważniejsze miejsca pamięci narodowej. Poinformował o ostatnich dokonaniach gminy w tym zakresie oraz o dalszych planach związanych z upamiętnianiem lokalnej historii i postaci z nią związanych. Dr Rafał Reczek bardzo pozytywnie odniósł się do zaprezentowanych działań. Podkreślił, że Gmina Trzemeszno jest gminą wyróżniającą się pod tym względem. Podziękował także za zaproszenie do Trzemeszna podkreślając, że jego instytut jest bardzo otwarty do współpracy i oczekuje właśnie inicjatywy podjęcia współpracy ze strony gmin. Dyrektor poznańskiego IPN wyjaśniał także zapisy „ustawy dekomunizacyjnej”, która mówi o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa nakłada obowiązek na samorządy zmiany nazwy ulic, o których mowa w ustawie. W Trzemesznie na pewno dotyczy to ulicy XX-lecia PRL. Jeśli trzemeszeński samorząd sam nie zmieni nazwy ulicy wówczas nazwę zmieni wojewoda w trybie zarządzenia zastępczego. Aby tego uniknąć dr Rafał Reczka namawiał samorządowców do samodzielnego zdecydowania, jaką nazwę dana ulica ma przybrać. Zwrócił uwagę, że jest to także okazja, aby w ten sposób uczcić i oddać hołd lokalnemu bohaterowi. Przedstawiciel IPN zapewnił także o wspieraniu m.in. finansowym inicjatyw lokalnych związanych z kultywowaniem pamięci narodowej. Zaoferował także wizyty w lokalnych szkołach z dostępnymi w instytucie wystawami historycznymi. RENATA PAŁUCKA