Shadow

Umieszczanie ogłoszeń na drzewach jest niezgodne z prawem

Z pewnością każdy z nas wielokrotnie spotkał się z różnego rodzaju reklamami i ogłoszeniami zamieszczanymi na pniach drzew. Jednak widok urzędowego ogłoszenia umieszczonego na drzewie, to „rzadkość”. Tymczasem w piątek, 17 maja idąc ulicami Trzemeszna zaskoczył mnie właśnie taki widok. Ogłoszeniem zostało „udekorowane” nie tylko drzewo, ale także słupy oświetleniowe. Niestety, efekt tych działań był taki, że taśma szybko się odkleiła od słupów, a ogłoszenia stały się śmieciami leżącymi na chodniku.
Jak dowiedzieliśmy w trzemeszeńskim ratuszu, z pakietem obwieszczeń wyruszyli w miasto stażyści, zostali oni poinstruowani gdzie je wywieszać, jak widać jednak mało skutecznie. Trzeba pamiętać, że wieszanie ogłoszeń na drzewach jest niezgodne z prawem. Wbijanie gwoździ, pinesek czy specjalnych zszywek szkodzi drzewom. Przyklejanie taśmą z pewnością nie jest tak szkodliwe, co nie zmienia faktu, że dalej jest niezgodne z prawem.
Co na ten temat mówią przepisy kodeksu wykroczeń?
*Art. 63a. *§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. § 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
*Art. 144. *§ 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany. § 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych.
Z pewnością chociażby ze względów ekonomicznych, estetycznych, ale przede wszystkim czysto ludzkich warto się dwa razy zastanowić, zanim umieścimy takie ogłoszenie na drzewie.
RENATA PAŁUCKA