Shadow

Umowa na autobus elektryczny podpisana


W Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni 28 kwietnia podpisana została z firmąSolaris Bus & Coach SA umowa sprzedaży nowoczesnego, jednoczłonowego autobusu elektrycznego wraz z ładowarką. Łączny koszt zakupu to prawie 2,4 miliona złotych. Teraz przez kilka kolejnych miesięcy trwać będzie produkcja autobusu, który z początkiem nowego roku kalendarzowego będzie kursował po ulicach Wrześni.
W ramach dwóch zaprojektowanych tras, z zakupionego autobusu będą mogli bezpłatnie korzystać uczniowie dojeżdżający do szkół na terenie Wrześni, a także pozostali mieszkańcy oraz osoby dojeżdżające do pracy i obiektów użyteczności publicznej, tj. szpital, przychodnie, ośrodek kultury, pływalnia czy punkty usługowe i handlowe. Zakup autobusu jest jednym z elementów wielomilionowego projektu realizowanego przez Gminę Września „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Cała inwestycja, poza zakupem autobusu, obejmie m.in. budowę bezpłatnego centrum przesiadkowego z 90 miejscami postojowymi przy dworcu PKP wyposażonego w system zliczania pojazdów oraz zadaszonego obiektu dla parkowania 22 rowerów, budowę nowych dróg gminnych o łącznej długości ok. 750 m, łączących dworzec PKP, dworzec PKS oraz centrum Wrześni wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem, ciągami pieszo – rowerowymi oraz miejscami postojowymi dla 140 pojazdów, przebudowę ul. Rzecznej poprzez powstanie 3 nowych punktów świetlnych oraz przebudowę ul. Wrzosowej w zakresie wymiany oświetlenia na 22 nowe punkty świetlne, powstanie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż rzeki Wrześnica, połączenie wrzesińskiego rynku z galerią handlową oraz dworcami PKP i PKS poprzez budowę mostu na Wrześnicy i dwóch kładek pieszo – rowerowych, budowę bezpłatnego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska na 148 miejsc postojowych wraz z przebudową i rozbudową drogi dojazdowej, dojścia pieszego do chodnika oraz wybudowaniem zatoki autobusowej i montażem oświetlenia. Projekt realizowany przez Gminę Września rozwiązuje zidentyfikowane na przestrzeni lat problemy i przyczynia się do ograniczenia barier w dostępie do transportu publicznego. Utworzenie i lepsze skomunikowanie zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz inwestycja w pozostałą infrastrukturę transportu miejskiego wraz z zakupem autobusu obsługującego dwie nowe linie przyczyni się do ograniczenia udziału transportu samochodowego w mieście oraz spadku emisji gazów cieplarnianych. (na)