Shadow

Umowa na dotację dla Schroniska została podpisana

Po raz drugi Miasto Gniezno otrzymało dotację z programu „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”. Środki trafią na pomoc dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie.
Miasto Gniezno otrzymało dotację celową w wysokości 30 tys. zł z budżetu województwa wielkopolskiego z programu „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”. Przedsięwzięcie „Kandydat na… przyjaciela – poprawa warunków bytowych zwierząt w Schronisku oraz zmniejszanie bezdomności zwierząt na terenie miasta Gniezna” obejmuje następujące działania: zakup koszy na psie odchody z dystrybutorami worków, zakup transporterów dla zwierząt, zestaw klatek weterynaryjnych 2-poziomowych, zakup suchej karmy dla kotów wolno żyjących. Za pozyskane środki zostanie przeprowadzona sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów, a także wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Ponadto projekt przewiduje zorganizowanie akcji promocyjnej dotyczącej adopcji bezdomnych zwierząt, która będzie miała na celuukazanie sylwetek psów najdłużej przebywających w schronisku jako „Kandydatów na przyjaciół”. Zostaną również zorganizowane „Drzwi otwarte w schronisku” połączone z promocją adopcji. Umowę na dotację celową podpisali Joanna Śmigielska, zastępczyni prezydenta Gniezna i Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. (inf. prasowa)