Shadow

Umowa na rozbudowę Trzech Mostów podpisana

*W piątek, 2 lutego w Urzędzie Miejskim prezydent Tomasz Budasz podpisał umowę na rozbudowę układu drogowego ulicy Pod Trzema Mostami w Gnieźnie, z firmą Strabag reprezentowaną przez Krzysztofa Micka, dyrektora technicznego oddziału mostowego Strabag Sp. z.o.o. Inwestycja rozpocznie się we wrześniu 2018 roku, a jej zakończenie planuje się w lipcu 2019 roku i będzie kosztowała ponad 36 mln zł. *
Prezydent Gniezna poinformował, że zgodnie z podpisaną umową, kontrakt realizowany będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Generalny wykonawca, firma Strabag, jest zobowiązany do zaprojektowania, a następnie do wybudowania przedmiotu zadania w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy. Nadzór inwestorski nad całością zamówienia prowadzi Inżynier Kontraktu z firmy Safege Polska Oddziału Poznańskiego. Będzie on weryfikował prace projektowe i realizację zadania. W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy układ drogowy na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec, który połączy te dwie ulice. Powstaną nowe ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie uliczne, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, odwodnienie układu drogowego i zieleń ochronna. W ramach robót kolejowych zostanie przeprowadzona przebudowa wiaduktu kolejowego, polegająca na dostosowaniu jego światła do nowego, dwujezdniowego układu drogowego. Prace rozpoczną się we wrześniu 2018 roku, a do tej pory zostanie przygotowana dokumentacja. Na ten rok planowane jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz budowa odcinka drogi od ul. Słonecznej do ul. Osiniec wraz z infrastrukturą drogową. W 2019 roku nastąpi włączenie ul. Pod Trzema Mostami w al. Reymonta, przebudowany zostanie odcinek drogi od al. Reymonta do ul. Słonecznej, a także przebudowany zostanie wiadukt kolejowy. Zakończenie inwestycji planowane jest na lipiec 2019 roku. Inwestycja będzie kosztować około 36 mln zł, z czego 18 mln to kwota dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 5 mln zł to dofinansowanie udzielone przez PKP PLK SA, a reszta, czyli około 13 mln zł pochodzi z budżetu Gniezna.
HUBERT BUDZYŃSKI