Shadow

Umowa na żłobek w Gminie Gniezno podpisana

We wtorek, 26 listopada w Urzędzie Gminy Gniezno wójt Maria Suplicka i wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak podpisali umowę dotyczącą realizacji przez Gminę Gniezno projektu pod nazwą „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców”. Całkowita wartość projektu to ponad 1 mln 700 tys. zł, a kwota dofinansowania to ponad 1 mln 600 tys. zł. W żłobku od 1 września 2020 roku znajdzie miejsce 30 dzieci.
Nabór na realizację projektu odbył się w formule pozakonkursowej, a finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego – z funduszy unijnych będących w gestii Samorządu Województwa Wielkopolskiego -w ramach osi priorytetowej 6 – „Rynek pracy”, działania 6.4. – „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”, poddziałania 6.4.1 – „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”. Całkowita wartość projektu to 1 mln 710 tys. 105 zł, w tym kwota dofinansowania to 1 mln 624 tys. 539 zł. Jak podkreślił wicemarszałek, głównym celem projektu jest utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Gniezno oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu 30 rodziców doświadczających trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi do lat 3, będzie mogło utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania, takie jak prace modernizacyjno-adaptacyjne pozwalające na dostosowanie budynku oraz pomieszczeń do potrzeb dzieci do lat 3, zakup i montaż wyposażenia, mebli oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi, zatrudnienie osób do opieki nad dziećmi oraz finansowanie bieżącego funkcjonowania 30 miejsc opieki przez 24 miesiące, w tym zatrudnienie personelu opiekującego się dziećmi. Wójt natomiast podziękowała wicemarszałkowi za wsparcie finansowe projektu i poinformowała, że żłobek zostanie zlokalizowany w Zdziechowie, w budynku powstającym w otoczeniu szkoły oraz przedszkola i stanie się uzupełnieniem kompleksu oświatowego. – Inwestycja żłobka dotyczy przebudowy i zmian sposobu użytkowania pomieszczenia sali apelowej, około 300 metrów kwadratowych. Obecnie parter jest w stanie surowym. Żłobek zostanie wydzielony z istniejącego budynku, z osobnym wejściem. W wyniku przebudowy powstanie duża sala zabaw, dwie sypialnie – jedna z leżaczkami, jedna z łóżeczkami, łazienki, wydawka catering, szatnia, wózkarnia i inne konieczne pomieszczenia.
Realizacja robót budowlanych ruszy w pierwszym kwartale 2020 roku, a otwarcie placówki nastąpi 1 września 2020 roku. Pozyskane pieniądze pozwolą na bieżące funkcjonowanie żłobka przez okres dwóch lat, do 31 lipca 2022 roku, a żłobek będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku od godziny 5.30 do 16.30. Do żłobka będzie można przyjąć 30 dzieci w wieku powyżej 20 tygodnia życia, do 3 lat. Opieka i wyżywienie będzie finansowane z pieniędzy w ramach projektu – powiedziała wójt. W uroczystości podpisania umowy udział wzięli także niektórzy radni, sołtysi i urzędnicy. (bk)