Shadow

Umowa w ramach PROW podpisana

Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski orazwójt Gminy Łubowo Andrzej Łozowski sygnowali umowę dotyczącą finansowania zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Woźniki oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Fałkowo, gmina Łubowo.”
Inwestycja będzie współfinansowana z funduszy unijnych w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Celem planowanej operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej (ok. 3 km) w Woźnikach oraz przebudowa przepompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w Fałkowie. Realizacja operacji przyczyni się do ulepszenia istniejącej infrastruktury dla świadczenia podstawowych usług dla ludności wiejskiej. Szacowany koszt realizacji zadania to 5 139 619,97zł a kwota pomocy wynosi 3 179 000 zł. Ostateczna wartość inwestycji zostanie ustalona po przeprowadzonej procedurze przetargowej. (inf. prasowa)