Shadow

Umowa z wykonawcą remontu PKP podpisana w sierpniu

Poseł Tadeusz Tomaszewski złożył interpelacje do Ministra Infrastruktury w sprawie remontu trzemeszeńskiego dworca PKP. Podkreślił w niej, że pierwsze informacje o oczekiwanym remoncie w ramach Programu Inwestycji Dworcowych pojawiły się w 2017 roku i od tego czasu przetargi były unieważniane lub wykonawcy odstępowali od podpisania umów.
Jak pisze poseł: „Przedmiotem interpelacji jest przebudowa dworca Trzemeszno w woj. wielkopolskim. Obiekt leży przy linii nr 353 relacji Poznań Wschód – Skandawa. Dworzec z 1872 roku jest objęty ochroną konserwatorską. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie: Na jakim etapie są prace nad inwestycją – remont dworca kolejowego, jaki jest planowany koszt remontu i czy samorządy lokalne będą musiały partycypować w kosztach. Jakie plany są na zagospodarowanie tego obiektu po remoncie? Odpowiedzi udzielił w imieniu ministra infrastruktury Andrzej Bittel – sekretarz stanu. – Uprzejmie informuję, że realizacja dworca kolejowego w Trzemesznie została ujęta w Programie Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. W chwili obecnej Spółka rozstrzygnęła postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przebudowy dworca. Należy podkreślić że PKP SA planuje podpisanie umowy z wybranym wykonawcą 31 sierpnia 2020 roku, natomiast planowany koszt przebudowy dworca jest szacowany na kwotę około 9 mln zł brutto. Jednocześnie informuję, że samorząd lokalny nie partycypuje w kosztach przebudowy dworca – napisał A. Bittel.
Z informacji przekazanych przez PKP SA wynika, że w obiekcie zostanie wydzielona i przystosowana przestrzeń do obsługi podróżnych, w tym dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Pozostała część obiektu będzie przeznaczona na cele komercyjne lub najem przez lokalny samorząd. (kar)