Shadow

Umowy oficjalnie podpisane. Środki na drogi płyną do wrzesińskich samorządów

Nie ma już przeszkód, by dokonać stosownych przelewów na konta wrzesińskich samorządów: miejskiego i powiatowego, na sfinansowanie budowy dróg lokalnych. We wrzesińskim ratuszu podpisano umowy z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem.
Fundusz Dróg Samorządowych to rządowe narzędzie, które umożliwia dotowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, takie jak drogi powiatowe czy gminne. Choć utworzony został ustawą z końca października 2018 roku, to pierwsze rozstrzygnięcia w zakresie oceny wniosków, które składały samorządy, przypadły przed wyborami parlamentarnymi. W ostatnich dniach symboliczne czeki na dofinansowania w całej Wielkopolsce rozwoził po samorządach wojewoda wielkopolski wraz z lokalnymi posłami PiS.
Wnioski samorządów rozpatrują zespoły powołane przez wojewodę. Rekomendowane przez nie listy projektów weryfikuje potem Ministerstwo Infrastruktury. Jednak ostatecznie listę projektów, które wesprze FDS, zatwierdza premier. Trzeciego października do Wrześni przyjechał wojewoda Z. Hoffmann i wręczył lokalnym samorządowcom „czeki” na dotacje i podpisał z nimi stosowne dokumenty. Samorząd Miasta i Gminy Września otrzymał 24 157 185 zł na sfinansowanie południowej obwodnicy Wrześni. Samorząd Powiatu Wrzesińskiego otrzymał 731 717 złotych na kontynuację zadania budowy ciągu pieszo-rowerowego między Gutowem Małym, a Grzybowem. (ak)