Shadow

Upamiętnili 80. rocznicę śmierci kom. Józefa Wróblewskiego

Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie insp. Przemysław Kozanecki oddał honory ostatniemu przedwojennemu komendantowi kom. Józefowi Wróblewskiemu w 80. rocznicę jego śmierci. Komendant złożył również kwiaty pod tablicą upamiętniającą poległych i pomordowanych policjantów II RP z powiatu gnieźnieńskiego.
„Bóg, Honor, Ojczyzna niech zawsze Ci towarzyszy! Opiekuj się babcią i pozdrów całą moją kochaną rodzinę.” To ostatnie słowa wypowiedziane 27 sierpnia 1939 roku do swojej chrześniaczki Krystyny przez kom. Józefa Wróblewskiego. Policjant ten był ostatnim, przed wybuchem II wojny światowej kierownikiem Komisariatu Policji w Gnieźnie. Nigdy nie zdjął munduru Policji Polskiej, by móc uratować swoje życie. W środę, 22 kwietnia minęła 80. rocznica jak został bestialsko zamordowany strzałem w tył głowy przez NKWD w Kalininie. Kom. Józef Wróblewski swoją postawą, swoim życiem, a na końcu tragiczną śmiercią wskazywał podwładnym, najbliższym, całemu otoczeniu na wartości najwyższe, na ideały, dla których poświęcił życie.
Szef gnieźnieńskich policjantów insp. Przemysław Kozanecki oddał w tym dniu honory i złożył kwiaty pod poświęconą J. Wróblewskiemu na budynku komendy tablicą. W ramach przypadającego w kwietniu Miesiąca Pamięci Narodowej, komendant oddał również honory poległym i pomordowanym policjantom II RP z powiatu gnieźnieńskiego, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającym ich tragiczny los. (obk)