Shadow

Upamiętnili 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

W niedzielę, 1 września w 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej podczas obchodów w Parku im. T. Kościuszki przy pomniku „Ku czci poległych i pomordowanych w latach 1939-1945” mieszkańcy Gniezna oddali hołd poległym i pomordowanym w czasie wojny, a delegacje złożyły biało-czerwone wiązanki kwiatów przed pomnikiem.
Uroczystość patriotyczna rozpoczęła się popołudniu od wysłuchania ostatniego komunikatu nadanego przez Polskie Radio 1 września 1939 roku, w którym wybrzmiały słowa: „A więc wojna!” i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie delegacje m.in. parlamentarzystów, władz samorządowych, kombatantów, wojskowych, harcerzy, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, służb mundurowych, młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Gniezna**złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem. Tegorocznej uroczystości rocznicowej towarzyszyła wystawa z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, na której można było obejrzeć fotografie z czasów okupacji w Gnieźnie. Na zakończenie obchodów wszyscy uczestnicy odśpiewali Rotę. W obchodach udział wziął Chór Mieszany „Metrum” pod kierunkiem Jarosława Krenza, który odśpiewał hymn Polski i Rotę. (bk)