Shadow

„Uratować te miejsca przed zapomnieniem”

W październiku zeszłego roku grupa osób zajmująca się salą historii w Witkowie, administrowanej w ramach Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, zainicjowała i rozpoczęła prace mające na celu uratowanie cmentarza ewangelickiego na terenie Chłądowa, gmina Witkowo. Działania prowadzone są przy wsparciu finansowym witkowskiego samorządu.
Cmentarz jest częścią naszego dziedzictwa wielokulturowego i historycznego, o które postanowiliśmy zadbać. Chcemy uratować to miejsce przed zapomnieniem i dalszą dewastacją – podkreśla Mariusz Zborowski, historyk oraz kustosz sali historii w Witkowie. Początkowe prace polegały na uporządkowaniu istniejących nagrobków oraz odnalezieniu tych, które zostały porośnięte roślinnością i zasypane ziemią. Odkryto m.in. płytę nagrobną pięciomiesięcznego dziecka pochodzącego z Chłądowa. W odrestaurowanie cmentarza zaangażowane były instytucje oraz osoby: Ryszard Zborowski, Wojciech Ziółkiewicz, Mariusz Zborowski (Sala Historii Witkowa), Urząd Gminy i Miasta Witkowo, sołtys Kamionki Renata Robaszkiewicz, Zakład Gospodarki Komunalnej Witkowo oraz grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie. Finał prac zaplanowano na koniec września tego roku. Uratowanie cmentarza ewangelicko – augsburskiego w Chłądowie jest kolejnym tego typu przedsięwzięciem Sali Historii Witkowa. W 2004 r. uratowany od zapomnienia został dziewiętnastowieczny cmentarz choleryczny w Małachowie Złych Miejsc, w 2012 r. cmentarz ewangelicko – augsburski w Ruchocinie  z inicjatywy pasjonata historii Wojciecha Ziółkiewicza z Ruchocina, a w 2016 r. cmentarz choleryczny w lesie skorzęcińskim.
Gmina Witkowo kryje w sobie wiele tajemnic i niezbadanych dotąd historii. Nie brak tu miejsc, z którymi wiążą się zagadkowe opowieści i  legendy, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Na terenie całej gminy można znaleźć liczne ślady przeszłości. Wiemy, że we wsiach Chłądowo i Małachowo Złych Miejsc znajdują się grodziska wczesnośredniowieczne z  czasów Mieszka I. Istnienie dwóch tajemniczych osad wiąże się z Wiekowem. Pierwsza umiejscowiona jest na wzniesieniu na półwyspie jeziora Niedzięgiel. Drugą znacznie ciekawszą odkryto na polu znajdującym się na północ od obecnej zabudowy wiejskiej. Kolejne osady odkryto w okolicach wsi Ostrowite Prymasowskie. Świadectwem wydarzeń minionych lat są znaleziska dokumentujące te fakty np. figurka Izys z brązu wykopana w  miejscowości Małachowo Złych Miejsc, duży skarb monet polskich i  żydowskich – brakteatów odnaleziony w Witkowie.
EWA SOCHA
<www.archiwum.witkowo.pl/images/img/witkowo/posazek-izyda-z-horusem.jpg>
<www.archiwum.witkowo.pl/images/img/witkowo/posazek-izyda-z-horusem.jpg>