Shadow

Uroczyste obchody w Witkowie


W Witkowie, podczas uroczystości związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, przy pomniku Powstańców Wielkopolskich i wcześniejszej mszy św. odprawionej przez ks. Stanisława Goca, proboszcza witkowskiej parafii św. Mikołaja nie zabrakło wojska, policji, strażaków, organizacji pozarządowych, samorządowców i licznie zgromadzonej społeczności gminy i miasta Witkowo.
Ksiądz proboszcz w swojej homilii podkreślił, jak bardzo ważna jest Ojczyzna, honor i patriotyzm w obecnych czasach. Zaznaczył również, jak ważna jest przy tym wiara w Boga Maryję i człowieka. Natomiast Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo nie tylko podkreślił historyczną rolę i znaczenie Konstytucji 3 Maja, ale przypomniał także, że w tym roku obchodzimy 20. rocznicę uchwalenia obecnej ustawy zasadniczej – konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku. Burmistrz zaakcentował, jak ważne i trwałe były wartości, którym hołdowała i sama je niosła Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 roku. Gospodarz gminy podkreślił, że myśli i idee zawarte w tym akcie prawnym nie tylko pozwoliły Polakom przetrwać 123 lata zaborów, ale towarzyszyły im w kolejnych dekadach trudnej historii i nadal stanowią dowód troski o los kraju. Po wystąpieniu poszczególne delegacje i goście złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów. Spotkanie uświetniły występy okolicznościowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie i Zespołu śpiewaczego „My młodzi”. Podsumowaniemtego wydarzenia była wystawa „Z wojennego albumu Stanisława Popka”. Prezentację zbiorów rodzinnych przygotował Witkowski Klub Kolekcjonera. (es)