Shadow

Uroczyste otwarcie posterunku w Fałkowie

W środę, 27 lutego nastąpiło oficjalne otwarcie posterunku policji w Fałkowie (gmina Łubowo). Utworzenie – a właściwie przywrócenie – jednostki, której funkcjonariusze będą czuwali nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy Łubowo, jest efektem rządowego programu przywracania posterunków policji zlikwidowanych kilka, czy nawet kilkanaście lat temu, a także ogromnego zaangażowania władz samorządowych gminy Łubowo.
Inicjatywa przywrócenia na terenie gminy Łubowo zlikwidowanego przed laty posterunku policji narodziła się ponad rok temu, chociaż – jak przyznaje Andrzej Łozowski, wójt gminy Łubowo – była to długo wyczekiwana inwestycja. – Posterunek policji w Łubowie został zlikwidowany kilkanaście lat temu, a obszar naszej gminy zaczął bezpośrednio podlegać pod komisariat policji w Czerniejewie. Niestety, ilość policjantów, która czuwała nad bezpieczeństwem mieszkańców naszej gminy, była niezadowalająca. W związku z tym, że rząd postanowił reaktywować posterunki, wspólnie z komendantem Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie i z Komendą Wojewódzką wystąpiliśmy z wnioskiem o przywrócenie takiej jednostki na terenie naszej gminy – mówi włodarz Łubowa. Głównym argumentem, przemawiającym „za” utworzeniem posterunku na terenie gminy Łubowo był ogromny obszar podlegający pod jednostkę w Czerniejewie. Ponadto, lokalizacja policyjnej jednostki w „gminie obok”, to też problemy mieszkańców gminy Łubowo z dotarciem do czerniejewskiego komisariatu, przede wszystkim osób, mieszkających w „nieskomunikowanych” miejscowościach.
Wniosek o przywrócenie posterunku na terenie gminy Łubowo został rozpatrzony pozytywnie. Pozostawało tylko wskazać miejsce i znaleźć środki na utworzenie jednostki. Tu znów ogromnym zaangażowaniem wykazały się władze samorządowe gminy Łubowo; na wniosek wójta Andrzeja Łozowskiego Rada Gminy Łubowo podjęła uchwałę o przeznaczeniu pomieszczeń w obiekcie będącym własnością gminy na potrzeby utworzenia posterunku (w Fałkowie), ponadto z gminnego budżetu przeznaczone zostały także środki na adaptację pomieszczeń. Łącznie na ten cel gmina wydatkowała około 150 tys. zł. Ale to nie koniec; wójt Andrzej Łozowski już zapowiedział, że gmina Łubowo wyraża wolę partycypacji w kosztach zakupu nowego samochodu dla funkcjonariuszy. – Gmina się rozwija dynamicznie. Przybywa mieszkańców i przybywa firm, a my chcemy, żeby wszyscy tutaj czuli się po prostu bezpiecznie – podkreśla wójt. Koszty umeblowania i sprzętu informatycznego poniosła policja, do momentu zakupu nowego pojazdu funkcjonariusze w Fałkowie będą mieli do dyspozycji radiowóz przydzielony z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.
Mimo że posterunek w Fałkowie „działa” już od 4 lutego, oficjalne otwarcie nowej jednostki nastąpiło w środę, 27 lutego. W uroczystości uczestniczyli m.in. poseł Zbigniew Dolata, insp. Rafał Pawłowski – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, *mł. insp. Przemysław Kozanecki*- Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie, ks. Jan Łykowski – proboszcz parafii św. Mikołaja w Łubowie, a także przedstawiciele władz samorządowych gminy Łubowo: wójt Andrzej Łozowski i Mirosław Nowak – przewodniczący Rady Gminy Łubowo.Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku insp. Rafałowi Pawłowskiemu – zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji przez dowódcę uroczystości nadkom. Roberta Reckiego. W dalszej części uroczystości po oficjalnych przemówieniach oraz po przekazaniu podziękowań przedstawicielom władz samorządowych gminy Łubowo nastąpiło poświęcenie budynku i pomieszczeń jednostki. Po części oficjalnej wszyscy zaproszeni goście obejrzeli pomieszczenia nowej jednostki Policji.
Służbę w posterunku w Fałkowie ma pełnić siedmiu funkcjonariuszy: kierownik, dwóch dzielnicowych i czterech policjantów służby patrolowej. Jednostką nadrzędną tego posterunku w dalszym będzie Komisariat Policji w Czerniejewie. Kierownikiem posterunku został asp. sztab. Przemysław Wagner.
KINGA STRZELEC