Shadow

Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Sławnie

Gmina Kiszkowo wzbogaciła się o nowoczesną świetlicę wiejską w Sławnie. Od dłuższego czasu Wójt Gminy Kiszkowo zabiegał o miejsce, gdzie grupy lokalne mogłyby realizować swoje cele i integrować się. Teraz jest już to możliwe.
Wierzę, że nowo powstała świetlica dzięki swej dostępności oraz wyposażeniu będzie tworzyć dla społeczeństwa miejsce do organizacji imprez, uroczystości rodzinnych czy warsztatów kulturalnych i rekreacyjnych – mówił podczas uroczystości otwarcia Tadeusz Bąkowski, wójt gminy Kiszkowo. Budynek świetlicy w Sławnie jest nowoczesny, spełniający normy ekologiczne, przystosowany do korzystania dla osób niepełnosprawnych, posiada zaplecze gastronomiczne, pomieszczenia socjalne oraz toalety. Świetlica wiejska została wybudowana w ramach realizacji zadania pn. „Budowa budynku Centrum Integracji Mieszkańców Świetlica Wiejska w miejscowości Sławno”. Całkowity koszt inwestycji to 928 388,47 zł, z czego 268 159 zł gmina otrzymała jako dofinansowanie z PROW, a pozostała kwota pochodziła ze środków własnych. Uroczystość otwarcia świetlicy odbyła się 23 października. W wydarzeniu uczestniczyli: wójt Gminy Kiszkowo Tadeusz Bąkowski, sołtys Sławna Aneta Wrzos, radna Wiesława Domagalska, którzy dokonali uroczystego przecięcia wstęgi. Nie zabrakło zastępcy wójta Radosława Występskiego i skarbnika Magdaleny Wilkosz. W wydarzeniu uczestniczyli również: poprzednia pani sołtys Barbara Gibas, wykonawcy inwestycji oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy sołectwa Sławno. W części oficjalnej uroczystości ks. Ryszard Gilas dokonał poświęcenia nowo powstałego obiektu. (kar)