Shadow

Uroczystość przy Krzyżu Katyńskim


W godzinach porannych, w 77. rocznicę napaści Rosji Sowieckiej na Polskę Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, w sobotę, 17 września zorganizowało uroczystość patriotyczną przy tablicy pamięci Krzyż Katyński w kościele farnym. W obchodach udział wzięli m.in. przedstawiciele parlamentarzystów, samorządowcy i mieszkańcy. Tragiczną dla Polaków historię września 1939 roku przypomniał Janusz Sekulski, prezes TMLiKPW. – Napad sowietów na Polskę 17 września 1939 roku był zaskoczeniem dla Polski. Byliśmy zdezorganizowani, wywiad II Rzeczypospolitej nie miał złudzeń co do natury władzy bolszewickiej po 1920 roku, mimo to nie poznał treści tajnego protokółu o nieagresji z 23 sierpnia 1939 roku pomiędzy sowietami, a III Rzeszą. Napadu dokonano przez kresy wschodnie II Rzeczypospolitej. Tereny te zajmowały w przybliżeniu połowę państwa polskiego z około 13 milionami ludności. W przeddzień agresji stan trzeciej armii sowieckiej wynosił 90 tysięcy żołnierzy, 670 czołgów, 45 samochodów pancernych i 1363 samoloty. 17 września 1939 roku pomiędzy godziną 4, a 5 rozdzwoniły się telefony na całym pograniczu polsko-sowieckim. Ludność polska przyjęła wiadomość o agresji sowieckiej z zaskoczeniem i ze strachem. Dalszym skutkiem agresji był Katyń, Miednoje i Twer… – przypominał tragiczne wydarzenia J. Sekulski. Po wystąpieniu uczestnicy obchodów w spokoju i zadumie odmówili modlitwę za ofiary sowieckiej napaści, którą poprowadził ks. kan. Maciej Lisiecki, proboszcz parafii pw. św. Trójcy i wysłuchali krótkiego koncertu skrzypcowego w wykonaniu Anny Tanaś. Uroczystość zakończyła się złożeniem przez przybyłe delegacje wiązanek kwiatów przy tablicy pamięci, zapaleniem zniczy i odśpiewaniem Roty.