Shadow

Uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha w czasie pandemii

– To nie jest czas na egoizmy i podziały. Tylko logika pokornej miłości ma moc nas ocalić i podnieść w świecie zagrożenia i kruchości – mówił abp Wojciech Polak podczas niedzielnych, 26 kwietnia uroczystości odpustowych ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie. W tym roku po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat odbyły się one bez udziału biskupów i pielgrzymów oraz bez tradycyjnej procesji ulicami miasta.
Podczas mszy św. sprawowanej w katedrze gnieźnieńskiej (a nie jak zawsze na placu u stóp bazyliki) metropolita gnieźnieński wielokrotnie przywoływał słowa kard. Stefana Wyszyńskiego, który o św. Wojciechu mówił, iż jest on najstarszym mieszkańcem tej świątyni i od tysiąca z górą lat „swym wzorem i przykładem pobudza i krzepi biskupów i kapłanów tej ziemi oraz cały lud Boży”. – Do kogóż mielibyśmy pójść po pomoc jak nie do niego? – przyznał prymas nawiązując dalej do przywoływanej wielokrotnie w odniesieniu do patrona Polski ewangelicznej opowieści o ziarnie, które by wydać owoc, musi wpierw obumrzeć. – To właśnie siła ziarna, moc miłości, która się uniża i która naprawdę odnawia świat, to ona przynosi owoce także dziś w bruzdach naszej historii. To ona przyniosła owoce w bruzdach dziesiątego wieku, kiedy św. Wojciech przeszyty włóczniami obumarł jak ziarno pszenicy. To ona i tylko ona ma moc zwyciężać również dziś w naszym życiu – podkreślił abp Polak dodając, że nie ma innej drogi, by pokonać zło i dać światu nadzieję. Na mszy św., która transmitowana była w TVP Polonia modlono się szczególnie o ustanie pandemii, za wszystkich chorych i tych, którzy im służą, a także o tak potrzebny w naszej Ojczyźnie deszcz.
Wspólnie z Prymasem Polski Eucharystię sprawowali: abp senior Józef Kowalczyk oraz kanonicy Kapituły Prymasowskiej. Na zakończenie Eucharystii miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu. Duchowieństwo i wierni modlili się też Litanią do św. Wojciecha oraz modlitwą kard. Augusta Hlonda m.in. o ducha żarliwości dla kapłanów, o światło i roztropność dla rządzących, o męstwo w wierze i jedność w naszej Ojczyźnie. Tegoroczne uroczystości odpustowe w Gnieźnie ograniczone zostały z powodu pandemii do mszy św. sprawowanej w niedzielę w katedrze gnieźnieńskiej z udziałem mniejszej liczby celebransów i wiernych. To pierwszy taki wypadek na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, kiedy w obchodach odpustowych uczestniczyło zwykle kilkudziesięciu biskupów i kilkanaście tysięcy pielgrzymów z Polski i zagranicy. Odwołano także wszystkie wydarzenia towarzyszące. Nie odbyła się doroczna pielgrzymka młodych do grobu św. Wojciecha, tradycyjne wręczenie krzyży misyjnych, a także szereg kościelnych i miejskich wydarzeń towarzyszących m.in. wystawy, pokazy, bezpłatne zwiedzanie katedry, piknik i jarmark świętowojciechowy. (obk)