Shadow

Uroczysty odbiór dróg w Gołąbkach

{CAPTION}
Na styku granic powiatu gnieźnieńskiego ze żnińskim, a zarazem gminy Trzemeszno z gminąRogowo odbył się 5 grudnia uroczysty odbiór zmodernizowanych dróg Gołąbki – Ławki i Grabowo – Gołąbki. Było to możliwe dzięki wielostronnemu porozumieniu tych czterech samorządów oraz Nadleśnictwa Gołąbki.
Zgoda w tej sprawie aż tylu podmiotów była konieczna, ponieważ wspomniane drogi kilkakrotnie na swych odcinkach zmieniają przynależność. W związku z tym, że to gminie Trzemeszno i mieszkańcom Gołąbek najbardziej zależało na wyremontowaniu dróg, zabiegi o takie przedsięwzięcie czyniono już wielokrotnie. Jednak bezskutecznie. Wiesław Pokorski, sołtys Gołąbek oraz w minionych kadencjach wieloletni radny Rady Miejskiej Trzemeszna wyszedł w 2009 roku z inicjatywą zmiany granic jego sołectwa, a tym samym zmiany przebiegu granic między gminą Trzemeszno a gminą Rogowo, a co za tym idzie granic między powiatami gnieźnieńskim i żnińskim oraz między województwami wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Dzięki temu zabiegowi wszystkie wspomniane odcinki dróg znalazłyby się na terenie powiatu gnieźnieńskiego i w gminie Trzemeszno, co by ułatwiło prace remontowe na nich. Pomysł ten spotkał się ze zdecydowaną odmową sąsiadów z powiatu żnińskiego. Cała procedura była bardzo długotrwała i raczej spowodowała niechęć zainteresowanych gmin i powiatów do współpracy. Dlatego teraz, po siedmiu latach od tamtej próby „wyprostowania” granic, wspólna realizacja tej inwestycji i zgoda wszystkich samorządów w tej sprawie była wyjątkowo cenna. Udało się to między innymi dzięki bardzo dużemu zaangażowano i włączeniu się w sfinansowanie przedsięwzięcia Nadleśnictwa Gołąbki. Dzięki mediacji nadleśniczego Marka Malaka w tej sprawie i wyłożeniu przez Nadleśnictwo Gołąbki kwoty 150 tys. każdy z samorządów zgodził się wyłożyć po 100 tys. złotych na modernizację dróg w tym rejonie. Łączna długość zmodernizowanych dróg wynosi ponad 2,5 km. Najdłuższy odcinek, 1 048 m to żnińska droga powiatowa, 520 m to gnieźnieńska droga powiatowa, 591,5 m to droga gminy Rogowo, a pozostałe 520 m to droga gminy Trzemeszno.
Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna tuż przed przecięciem wstęgi bardzo podziękował wszystkim przedstawicielom samorządów podkreślając także zaangażowanie w tę sprawę nadleśniczego Marka Malaka. Wstęgę przecięli:***Jerzy Szczepański,* dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie,***Józef Sosnowski, *wójt Rogowa, *Zbigniew Jaszczuk,* starosta żniński, nadleśniczy *Marek Malak oraz****Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna. *
RENATA PAŁUCKA