Shadow

Ustalili nową pensję wójta

Podczas obrad Rady Gminy Niechanowo 20 czerwca samorządowcy uchwalili większością głosów wynagrodzenie wójta Eugeniusza Zamiara. Pensja włodarza niechanowskiej gminy wyniesie 9 830 złotych brutto. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych, w tym również wójta reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja tego roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Radni gminni wypowiedzieli się w sprawie ustalenia pensji dla wójta. Na pensję – 9830 złotych brutto – składa się wynagrodzenie zasadnicze – 4700 złotych, dodatek funkcyjny – 1650 złotych, dodatek specjalny (40 procent wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) – 2540 złotych oraz dodatek za wieloletnią pracę – 940 złotych. Jak stwierdziła podczas obrad radca prawny Katarzyna Zamolska, od 1 lipca zmieniają się stawki wynagrodzeń i reguluję tę kwestię rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. – Zmieniają się zasady, stąd ten projekt uchwały. Zmieniają się stawki, chodzi o obniżenie wynagrodzenia zasadniczego. Kiedyś to było maksymalnie 5 900 złotych, teraz spadło do maksymalnie do 4 700 złotych. To nowe wynagrodzenie wchodzi od 1 lipca – stwierdziła K. Zamolska. Większością głosów (przy 1 wstrzymującym się i przy 1 przeciwnym) radni opowiedzieli się za wspomnianą wysokością pensji dla E. Zamiara. – Wynagrodzenie wójta nie było regulowane od 2013 roku i zostało ono nieznacznie zmniejszone – podsumował przewodniczący rady Zdzisław Sikora. Podczas tej sesji radni większością głosów wyrazili negatywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze w zakresie dotyczącym połączenia gminy Niechanowo z gminą Witkowo w celu utworzenia jednego okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu. (jw)