Shadow

Ustalono składy dwóch komisji

Podczas popołudniowej sesji 12 grudnia Rady Miejskiej Gminy Kłecko, 15 radnych ustaliło składy osobowe dwóch komisji: rewizyjnej oraz skarg, wniosków i petycji. Wybrano także przewodniczących obu komisji, a w przypadku komisji skarg także wybrano zastępcę przewodniczącego tej komisji.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Tadeusz Dobrzycki. W składzie komisji znaleźli się też: Marlena Gręzicka, Marcin Stolarek i Rafał Kowalczyk. Także jako przewodniczący Tadeusz Dobrzycki pokieruje Komisją Skarg, Wniosków i Petycji, a jego zastępczynią została Dorota Jósiak. Członkami tej komisji zostali: Stanisław Borkowski, Marek Kordela i Krzysztof Skrzetuszewski. Oba składy osobowe tych komisji zostały przyjęte jednogłośnie. Podobnie jednomyślni byli radni w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego. – To związane jest z realizacją inwestycji z udziałem środków unijnych. Rozliczając się z Urzędem Marszałkowskim składamy stosowne wnioski o płatności. Nawał pracy w Urzędzie Marszałkowskim na koniec roku nie pozwala na w stu procentach terminowe rozliczenie i ten kredyt musimy zaciągnąć na rzecz tych środków, które zostały zaplanowane w budżecie, w dochodzie, ale ze względów proceduralnych nie jesteśmy w stanie ich zrealizować – powiedział podczas obrad burmistrz Adam Serwatka. Planowany kredyt to 840 000 złotych i zostanie on spłacony z dochodów kłeckiej gminy w 2019 roku. (jw)