Shadow

Uwaga, wścieklizna! Wydano ostrzeżenie dla mieszkańców

Na terenie gminy Czerniejewo odnotowano przypadek wścieklizny. Choroba wystąpiła u nietoperza. Władze gminy apelują do mieszkańców o ostrożność i szczególną opiekę nad swoimi zwierzętami.
O zagrożeniu wścieklizną poinformował Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, ogłaszając kurendę. Jak czytamy w publikacji zamieszczonej między innymi na stronie internetowej czerniejewskiego urzędu: „Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie dnia 11 marca 2019 r. wydał zarządzenie nr 1/2019 w sprawie wyznaczenia ogniska wścieklizny, wyznaczenia obszaru zagrożonego, nakazów i zakazów na tym terenie oraz jego oznakowaniu. Powyższe zarządzenie dotyczy znalezienia na posesji w Szczytnikach Czerniejewskich ogniska choroby – wścieklizny (…).”
Jak udało nam się ustalić, choroba wystąpiła u nietoperza. – Nietoperz został znaleziony 4 lutego bieżącego roku na jednej z posesji w Szczytnikach Czerniejewskich. O tym fakcie właścicielka obiektu powiadomiła Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” w Poznaniu i to towarzystwo przejęło nietoperza i się nim opiekowało. W trakcie sprawowania tej opieki nietoperz pogryzł dwie osoby z towarzystwa, po czym padł (27 lutego – dop. red.). Po tym zdarzeniu towarzystwo przekazało nietoperza do badań, właśnie pod kątem wścieklizny. Badania odbyły się w laboratorium w Poznaniu i wynikiem dodatnim potwierdziły, że padły nietoperz był chory na wściekliznę – relacjonuje Aleksandra Krygier, inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu informację o zarażonym wścieklizną nietoperzu przekazał Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Gnieźnie, o sprawie został powiadomiony także Sanepid, a Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo został zarządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii zobowiązany do wydania kurendy w celu ostrzeżenia mieszkańców. „(…) Za obszar zagrożony uznaje się teren miejscowości Szczytniki Czerniejewskie oraz obszar gminy Czerniejewo o promieniu 5 km od ogniska w wymienionych poniżej granicach: (od północy) północna granica wsi Kosmowo, (od północy – wschodu) miejscowość Żydowo do linii kościoła w Żydowie, (od wschodu) wieś Jelitowo włącznie, (od północnego zachodu) wsie Nidom i Kąpiel, (od zachodu) zachodnia granica miasta Czerniejewo, (od południa) granice powiatu wrzesińskiego. W związku z powyższym przy drogach wjazdowych do obszaru zagrożonego zostaną umieszczone tablice informacyjne z napisem „Uwaga Wścieklizna” obszar zagrożony” – czytamy w zamieszczonej kurendzie. Na obszarze zagrożonym zakazuje się: urządzania polowań i odłowów z wyjątkiem odłowów sanitarnych zwierząt, otwierania zwłok oraz zdejmowania skór ze zwierząt padłych i pochodzących z odstrzałów sanitarnych, swobodnego puszczania psów i kotów, organizowania targów, wystaw, konkursów i pokazów z udziałem zwierząt.
Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo przypomina o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, które jest obowiązkowe i należy je powtarzać co roku; apeluje także o zachowanie szczególnej ostrożności przy kontakcie osób ze zwierzętami dzikimi.
Wścieklizna jest chorobą śmiertelną. W przypadku ugryzienia, czy zadrapania przez zwierzę, u którego podejrzewamy wystąpienie tej choroby, ranę należy jak najszybciej przemyć wodą z mydłem, nie tamować krwawienia i niezwłocznie udać się do lekarza.
KINGA STRZELEC