Shadow

V Sesja Mecenatu Skarbów Słowa


Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie po raz kolejny w sposób uroczysty podziękowało osobom wspierającym ratowanie zabytków słowa. W sali konferencyjnej muzeum i archiwum odbyła się 12 czerwca V Sesja Mecenatu Skarbów Słowa. Tego dnia, obok wręczenia podziękowań dla mecenasów i miłośników Skarbów Słowa, odbyła się również oficjalna prezentacja fac simile oprawy Złotego Kodeksu.
**Akcja „Mecenat Skarbów Słowa” to zapoczątkowane w 2012 roku przedsięwzięcie gnieźnieńskiego Archiwum Archidiecezjalnego, które ma na celu ratowanie dawnych ksiąg i dokumentów znajdujących się w zasobach placówki. Od momentu zainaugurowania tego wyjątkowego projektu, corocznie w murach muzeum i archiwum odbywa się uroczyste spotkanie, podczas którego wręczane są podziękowania kolejnym mecenasom i miłośnikom słowa – a tych wciąż przybywa. W tym roku do grona mecenasów i miłośników Skarbów Słowa dołączyli: ks. dr Jan Dohnalik (Kanclerz Kurii Polowej WP), Maurycy Klatt (Irlandia), ks. Maciej Pacanowski (proboszcz w parafiach: Nowa Wieś Królewska i Grabowo Królewskie) i ks. Sławomir Zadłużny (proboszcz w parafiach: Mielżyn i Gorzykowo). – Środki, które otrzymaliśmy ostatnio, przeznaczamy na dofinansowanie do konserwacji kolejnych dokumentów z tzw. Skarbu z Katedry, na tę część dokumentów, których nie udało się wpisać w projekt ministerialny. Z ministerialnych pieniędzy będziemy mogli zakonserwować 345 dokumentów z tzw. Skarbu z Katedry, a te pieniądze, które otrzymaliśmy od naszych miłośników, pozwolą na konserwację kolejnych, powiększając tę liczbę – informuje ks. Michał Sołomieniuk, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Wspomniany Skarb z Katedry to odkryty przed dwoma laty zbiór papierowych dokumentów z drugiej połowy XV wieku i początków XVI. – Skarb z Katedry zawiera prawie 500 dokumentów, są to archiwalia głównie sądowe, od końca XIV wieku do lat 30 XVI wieku; które nigdy nie były przeznaczone do wieczystego przechowywania, stąd też ich odnalezienie dwa lata temu w naszej katedrze było wielkim wydarzeniem naukowym. Są to dokumenty o tyle dla nas cenne, ponieważ nic nam nie wiadomo, żeby ktokolwiek w Europie posiadał podobne – tłumaczy dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie i dodaje, że wśród odnalezionych pism procesowych można odnaleźć swoiste „ciekawostki” z przeszłości, np. nakaz wezwania świadków, nakaz przesłuchania świadków, czy nakaz ogłoszenia ekskomuniki.
Podczas V sesji, obok wręczenia podziękowań dla mecenasów i miłośników Skarbów Słowa, odbyła się również oficjalna prezentacja fac simile oprawy Złotego Kodeksu, przygotowanej przez Wydawnictwo M i Wydawnictwo Tadeusz Serocki z Pelplina. Od momentu pojawienia się pomysłu stworzenia fac simile, do momentu prezentacji oprawy dzieła minęły dwa lata. – Muszę przyznać, że było to bardzo trudne wyzwanie, dlatego, że nie mogliśmy dotykać oryginału, ani robić odcisków. W związku z tym w pierwszej kolejności musieliśmy poszukiwać metod do tego, żeby w sposób stosunkowo szybki, a jednocześnie w granicach naszych możliwości ekonomiczny, odtworzyć oprawę Złotego Kodeksu. Po wielu próbach udało nam się wykonać takie zdjęcia, które dawały nadzieję na to, że po przekazaniu graweru artystom uda się odtworzyć oprawę Złotego Kodeksu w tak zadowalający sposób, że byłaby jej najwierniejszą kopią – opowiada Piotr Jedynak z Wydawnictwa M. Fac simile oprawy powstało na desce pokrytej skórą i zawiera odlewy figur ze złota. Przy bezpośrednim kontakcie rzeczywiście wzbudza u obserwatora podziw. – Tylko i wyłącznie ręce wprawnego złotnika pozwoliły nam na odtworzenie tak idealnej oprawy – mówi Tadeusz Serocki. Autorom fac simile teraz pozostało wydrukowanie 220 kart – tak powstanie kopia jednej z najcenniejszych ksiąg w Europie. Dzieło, po zatwierdzeniu przez dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie będzie powielane, a kopię będzie można kupić. Pierwsze pełne wydanie najprawdopodobniej pojawi się na przełomie 2017 i 2018 roku. Jednak ilość egzemplarzy będzie ograniczona; wstępnie mówi się, że będzie to propozycja tylko dla bibliofilii i badaczy. – Dostęp do oryginału wynosi 24 godziny w ciągu roku. Dla badacza 24 godziny badania takiego egzemplarza to jest na pewno za mało. Fac simile ma być tak doskonała, żeby mógł go nie tylko posiadać bibliofil, czy biblioman, ale też, żeby właśnie służyła światu naukowemu – podkreśla Tadeusz Serocki. W trakcie spotkania podsumowano również projekt IH UAM pn. „Inwentaryzacja zasobu biblioteki katedralnej w Gnieźnie”. Ponadto uczestnicy sesji zapoznali się również ze sprawozdaniem z prackonserwatorskich nad archiwaliami sądowymi//oraz ze sprawozdaniem ze stanu opracowania archiwaliów z Gołuchowa. Tegoroczna Sesja Mecenatu Słowa została wpisana w IV Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych, które odbywało się w Gnieźnie w dniach 11-13 czerwca.
KINGA STRZELEC