Shadow

W 200. rocznicę śmierci Jana Kilińskiego

Fundacja „Kierunek Kultura”, Dom Kultury w Trzemesznie oraz Izba Pamięci im. Jana Kilińskiego zapraszają na obchody 200. rocznicy śmierci Jana Kilińskiego; to jedna z najsłynniejszych postaci związanych z Trzemesznem, której pomnik stoi w centrum miasta. Rocznica przypada 28 stycznia. Jan Kiliński to jeden z największych polskich bohaterów narodowych, przywódca ludu warszawskiego podczas Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 r.
Uroczystość odbędzie się 28 stycznia i będzie podzielona na dwie części. Pierwsza z nich odbędzie się w Domu Kultury w Trzemesznie, o g.17. W jej trakcie wykład wygłosi dr. Andrzej Leśniewski, pt. „Trzemeszno – Gród Kilińskiego”. Podczas wystąpienia będzie można usłyszeć o związkach Jana Kilińskiego z rodzinnym miastem oraz o jego upamiętnieniu. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział również w dyskusji. Ta część przewidywana jest do godziny 18. Druga część obchodów zostanie zorganizowana przy pomniku Jana Kilińskiego na Placu Jana Kilińskiego w Trzemesznie, gdzie od g. 18 nastąpi zbiórka uczestników obchodów. – Prosimy, by każdy uczestnik przyniósł ze sobą biały lub czerwony znicz. Druga część obchodów rozpocznie się odśpiewaniem Roty o symbolicznej porze, nawiązującej do daty śmierci Jana Kilińskiego – godzina 18.19. Następnie wraz z zebranymi mieszkańcami z przyniesionych zniczy utworzymy pod pomnikiem biało-czerwoną flagę Polski. Całość zwieńczy odśpiewanie hymnu narodowego Polski oraz odpalenie świec dymnych. Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa historyczna – informuje Dariusz Leśniewski, prezes fundacji „Kierunek Kultura”. W trakcie obchodów będzie również możliwość zrobienia wspólnego zdjęcia z dwoma Janami Kilińskimi, tym na pomniku oraz Wojciechem Bisikiewiczem, opiekunem Izby Pamięci im. Jana Kilińskiego, który będzie obecny w stroju z epoki. (kar)