Shadow

W budowaną halę wmurowano akt erekcyjny

We wtorek, 17 października – niemal pół roku od wjazdu pierwszej koparki na plac budowy – odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w budowaną halę widowiskowo – sportową wraz z łącznikiem w Czerniejewie. Dla mieszkańców Czerniejewa był to szczególny moment, który symbolicznie otworzył budowę inwestycji i w realny sposób przybliżył do momentu, w którym z budowanego obiektu będzie można korzystać.
O tym, że gmina Czerniejewo buduje halę widowiskowo – sportową, pisaliśmy już kilkakrotnie. Przypomnijmy, przy Szkole Podstawowej w Czerniejewie powstaje obiekt stworzony na bazie indywidualnego projektu, nastawiony na nowoczesność, funkcjonalność i energooszczędność. W myśl projektu obiekt będący przedmiotem inwestycji to budynek hali widowiskowo – sportowej połączony z istniejącym budynkiem szkoły parterowym łącznikiem i tworzący razem z nim kompleks budynków. W hali będzie się znajdować: pełnowymiarowa sala sportowa, sala do squasha, siłownia, sauna, salka fitness, salka konferencyjna, pokój pierwszej pomocy, pokój nauczycieli i trenerów, kawiarenka z bufetem, portiernia, magazyny na sprzęt, szatnie, umywalnie, toalety oraz pomieszczenia porządkowe. Dodatkowo przy hali ma powstać bieżnia. W części dla kibiców (trybuny) przewidziano 260 miejsc siedzących; ilość przewidzianych miejsc parkingowych przed halą wynosi 76 dla samochodów osobowych i 2 dla autobusów. Wartość inwestycji opiewa na około 9 milionów złotych. Budowa hali rozpoczęła się w kwietniu 2017 roku. Zakończenie realizacji robót budowlanych zgodnie z umową winno nastąpić do końca czerwca 2019 roku. Oddanie obiektu do użytku planowane jest na wrzesień 2019 roku.
Tymczasem pół roku od wjazdu pierwszej koparki na plac budowy, odbyła się symboliczna uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w budowany obiekt. W tym wyjątkowym wydarzeniu głównemu inwestorowi – władzom samorządowym gminy Czerniejewo – towarzyszyli goście, wśród których obecni byli m.in. poseł Paweł Arndt, Tadeusz Tomaszewski – asystent poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej, Adam Galus – dyrektor biura senatora Roberta Gawła, Rafał Jurke – pracownik biura posła Krzysztofa Ostrowskiego, Piotr Szczepański – asystent poseł Pauliny Hennig – Kloska, Mariusz Kubiak – zastępca dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Jerzy Berlik – wicestarosta powiatu gnieźnieńskiego, Michał Powałowski – zastępca prezydenta Gniezna, radni z Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, radni z Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, radni z Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo, radni z Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, przedstawiciele głównego wykonawcy inwestycji, przedstawiciele władz duchownych z parafii położonych na terenie gminy Czerniejewo, delegacje placówek oświatowych, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji i jednostek z terenu gminy Czerniejewo, sołtysi, przedsiębiorcy, uczniowie oraz mieszkańcy. Po oficjalnym powitaniu gości przez prowadzącego uroczystość Sławomira Zakrzewskiego, nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerniejewie, głos zabrał Tadeusz Szymanek, burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, który przybliżył zgromadzonym historię prac związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji, przypominając przede wszystkim o jej początkach. – Kiedy w czerwcu 2015 roku, na wniosek burmistrza, Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwaliła zmiany do budżetu wprowadzając środki na halę widowiskowo – sportową, czyli na projekt tej hali, myśleliśmy, że to będzie hala za maksymalnie 6 milionów złotych, którą wybudujemy w ciągu dwóch lat z dużym wsparciem dofinansowania. Jednak kiedy przystąpiliśmy do prac konsultacyjnych i koncepcyjnych, a trwały one prawie rok, okazało się, że nasze zamiary, które były na początku, zdecydowanie zmieniły się, bo też i standardy życia się zmieniają. Budujemy halę o wysokim standardzie – mówił włodarz Czerniejewa. – Halę budujemy za 9 milionów złotych. (…) Jesteśmy razem z Radą Miasta i Gminy Czerniejewo zgodni co do tego, że musimy to zrobić profesjonalnie i szybko. I też tak czynimy – podkreślał burmistrz Tadeusz Szymanek, dodając, że hala jest budowana tak, żeby w przyszłości była tania w eksploatacji, a co najważniejsze: bezpieczna dla użytkowników. Po przemówieniu włodarza gminy głos zabrali przybyli goście, którzy gratulując władzom samorządowym determinacji i zaangażowania w dążeniu do obranego celu, przede wszystkim życzyli sukcesywnej i szybkiej realizacji inwestycji. Następnie wszyscy mogli obejrzeć część artystyczną: uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czerniejewie zaprezentowali krótkie przedstawienie, zaśpiewali i zatańczyli. Oczywiście – program przygotowany przez młodych ludzi pod kierunkiem nauczycielek: Aleksandry Kapsa, Jolanty Błaczkowskiej oraz Romany Świdurskiej, oscylował przede wszystkim wokół tematyki sportowej rywalizacji i zdrowego trybu życia. Punktem kulminacyjnym wydarzenia było wmurowanie aktu erekcyjnego w budowaną inwestycję. Zanim jednak to się stało, pod przygotowanym dokumentem swoje podpisy złożyli: burmistrz Tadeusz Szymanek, Jan Kulpiński – przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, Julita Rybak – skarbnik Miasta i Gminy Czerniejewo,ks. Adam Kapka – proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie, Mariusz Kubiak – zastępca dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Jerzy Berlik – wicestarosta powiatu gnieźnieńskiego, Mateusz Kuliński – prezes Ludowego Klubu Sportowego Czarni Czerniejewo, Robert Kaczor – przedstawiciel Przedsiębiorstwa Budowlanego Produkcyjno – Handlowego HENBUD, Anna Skrzypczak – Henryk Czarnecki – dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerniejewie, przedstawiciel dzieciPrzedszkola Wróbelek Elemelek i Tymoteusz Braciszewski – przedstawiciel uczniów Szkoły Podstawowej w Czerniejewie. Podpisany dokument wraz z monetami, egzemplarzem Monitora Czerniejewskiego i pamiątkowymi zdjęciami z uroczystości został zamknięty w mosiężnej tubie. Wszyscy przeszli na teren budowanej hali, gdzie ks. Adam Kapka odmówił okolicznościową modlitwę i poświęcił tubę, którą następnie wmurowano w ścianę hali – tym sposobem symboliczny przedmiot będzie widoczny także po zakończeniu inwestycji. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem: wszyscy spotkają się w tym miejscu jeszcze raz, w momencie, gdy hala będzie oddawana do użytku. A to już za niespełna dwa lata…
KINGA STRZELEC