Shadow

W „Ekonomiku” podpisano porozumienie

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie, 16 stycznia zostało podpisane porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, a ZSE oraz Starostwem Powiatowym w Gnieźnie i ma ono być początkiem ważnej i owocnej współpracy oświatowej, promocyjnej i dydaktycznej kierunków ekonomicznych. Dokument sygnowali: prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce profesor Wiktor Gabrusewicz, nieetatowy członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Janusz Bukowski i Łukasz Muciok – dyrektor ZSE.
Podczas czwartkowego spotkania w „Ekonomiku” podkreślano, że stowarzyszenie na mocy wspomnianego porozumienia obejmie patronat nad kierunkami ekonomicznymi i włączy się aktywnie w promocję zawodu księgowego. – Zawód księgowego, jest zawodem deficytowym. Sprawdzając barometr zawodów, praktycznie w każdym powiecie brakuje księgowych. Od tego roku chcemy otworzyć kierunek technik rachunkowości i będziemy starali się od września go uruchomić. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce obejmie merytorycznym patronatem naszą współpracę. Do tej pory praktyka wyglądała tak, że jeśli stowarzyszenie współpracowało z jakąś szkołą, to przygotowywano bazę dydaktyczną. Więc jest szansa dla naszych wychowanków uczenia się w warunkach spełniających współczesne wymogi, jeśli chodzi o zawód księgowego. Stowarzyszenie prowadzi też szkolenia, by osoby pracujące w tym zawodzie były na bieżąco z przepisami pranymi. Właśnie dzięki temu nasi uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się też z tymi kwestiami na bieżąco – tłumaczył Ł. Muciok, dyrektor szkoły.
Jak stwierdziła prezes Gnieźnieńskiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Teresa Gruzik, zawód księgowego nie pozwala na jakąkolwiek swobodę. Wymaga on ogromnej wiedzy, a główni księgowi obarczeni są ogromną odpowiedzialnością za to, co się dzieje w gospodarce. – Spotkałam się z takim stwierdzeniem, że zły lekarz może uśmiercić kilku pacjentów, natomiast zły księgowy, ekonomista czy finansista może doprowadzić do bankructwa całe narody. Nie wszyscy się do tego zawodu nadają. Znam takich ludzi, którzy mówią – „te papiery są okropne”. To jednak są dokumenty, do których trzeba mieć szacunek. Wymagania w tym zawodzie są coraz większe. Przez porozumienie o współpracy chcemy pomóc tej szkole w wyposażeniu pracowni w nowy sprzęt lub ją odświeżyć. Chcemy objąć patronatem pracownię, w której będą się odbywały zajęcia z tego zawodu – powiedziała – Teresa Gruzik.
JAROSŁAW WALERCZAK