Shadow

W gminie Czerniejewo rusza budowa ścieżek rowerowych


W poniedziałek, 10 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Czerniejewo o dofinansowanie w wysokości 1 780 882,45 zł do projektu „Zintegrowany niskoemisyjny transport powiecie gnieźnieńskim – Gmina Czerniejewo”.
Projekt pod nazwą „Zintegrowany niskoemisyjny transport powiecie gnieźnieńskim – Gmina Czerniejewo” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji oszacowana została na 3 692 941,18 zł (samorząd przeznaczy z gminnego budżetu środki w wysokości 1 912 058,73 zł). W ramach projektu zrealizowanych zostanie pięć zadań, w tym: budowa parkingu w Żydowie (Plac Obrońców Żydowa – II etap), budowa ścieżek rowerowych o łącznej długości 5,95 km, w tym w Żydowie (ul. Dworcowa i ul. Kościuszki na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Dworcowej), w Czerniejewie (Pl. 21 Stycznia – początek ścieżki naprzeciw banku), ul. Poznańska – od skrzyżowania z Pl. 21 Stycznia do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku miejscowości Graby), ul. Szkolna (na odcinku od posesji nr 4 do skrzyżowania z ul. Poznańską), a także na odcinku drogi Żydowo – Gębarzewo, posadowienie wiat autobusowych i rowerowych w Żydowie (Plac Obrońców Żydowa, rejon szkoły) i Czerniejewie (w rejonie urzędu oraz przy szkole), wykonanie miejsc postojowych w rejonie urzędu w Czerniejewie (naprzeciwko banku oraz Komisariatu Policji), a także wykonanie oświetlenia LED ul. Poznańskiej w Czerniejewie – 53 sztuk oraz oświetlenia solarnego – 6 sztuk: w Żydowie, Gębarzewie oraz na odcinku drogi Żydowo – Gębarzewo.
Umowa z wykonawcą tej inwestycji – Zakładem Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka Komandytowa – została podpisana już we wtorek, 4 lipca w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi już we wrześniu. W 2017 roku planowana jest realizacja zadań na terenie miejscowości Żydowo oraz na odcinku drogi Żydowo – Gębarzewo. Na 2018 rok przewidziano realizację zakresu robót na terenie Czerniejewa. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest do 15 czerwca 2018 roku. (o/ks)
źródło: czerniejewo.pl