Shadow

W gminie Kłecko seniorzy znajdą swoją przystań

Podczas obrad Rady Miejskiej Gminy Kłecko, 30 października samorządowcy wypowiedzieli się między innymi w kwestii zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2019-2032. To dotacja na utworzenie oraz funkcjonowanie Dziennego Dom Pomocy w Kłecku (dla 30 osób) i utworzenie oraz funkcjonowanie dwóch Klubów Seniora: w Kłecku i Działyniu dla łącznej grupy 40 osób.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłecko w zakresie przedsięwzięć w punkcie „Rozwój usług społecznych w gminie Kłecko”, to kwota na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków WRPO – 2 384 606 złotych. Projekt ten obejmuje utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla 30 osób w Kłecku, utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Kłecku dla 20 osób oraz utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Działyniu również dla 20 osób; jest rozpisany na cztery lata – od roku 2019 do 2022. W zmianach w WPF przedstawiono kwoty na poszczególne lata całego projektu. Środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa to odpowiednio ponad 2 026 000 złotych i ponad 238 000, a z budżetu gminy przez te cztery lata na ten projekt wyasygnowanych zostanie prawie 120 000 złotych. Cały projekt unijny znalazł się w WPF Gminy Kłecko. Wprowadzenie tej dotacji i związanych z tym wydatków objęło nam tę część WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłecko w swoim układzie obejmuje realizację tego programu w tych czterech latach – powiedziała na forum rady skarbnik Irena Czajka. Ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jak powiedział burmistrz Kłecka Adam Serwatka, to głosowanie otwiera drogę do podpisania umowy z wykonawcą na realizację adaptacji pomieszczeń w Miejsko-Gminnym Domu Kultury na wspomniany DDP i KS w Kłecku. – W wyniku procedur przetargowych okazało się, że najkorzystniejszą ofertę złożyła miejscowa firma Henbud, a startowały w tym przetargu dwie firmy. To głosowanie potwierdziło, że przyjmujemy te środki z dofinansowania i otwiera mi drogę do podpisania umowy z wykonawcą na realizację adaptacji wspomnianych pomieszczeń DDP i KS w kłeckim M-GOK – poinformował burmistrz Kłecka. (jw)