Shadow

W Gnieźnie powstanie Klub Seniora

*Miasto Gniezno otrzymało dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2014-2020. Dzięki kwocie 1 mln 436 tys. 550 zł powstanie Gnieźnieński Klub Seniora. Będzie to miejsce, gdzie ponad 200 seniorów będzie mogło uczestniczyć w rozmaitych zajęciach. *
**Powstanie *Gnieźnieńskiego Klubu Seniora *to główny cel projektu, który ma doprowadzić do zwiększenia dostępu do usług społecznych dla osób starszych, często niesamodzielnych. W założeniu projekt ma trwać 36 miesięcy. Jak przekazał prezydent Tomasz Budasz, powołanie GKS to próba przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji osób starszych. Objętych wsparciem będzie dokładnie 210 osób. To dla nich instruktorzy pracujący w klubie prowadzić będą zajęcia, organizować wyjazdy i piesze wycieczki. W ofercie GKS będą wyjścia do teatru, kina, muzeum. Przewidziana jest organizacja imprez okolicznościowych i projekcja filmów. Regularnie odbywać będą się pogadanki z zakresu medycyny, gerontologii i zdrowego stylu życia.
Organizowane będą również konkursy tematyczne oraz zajęcia z wykorzystaniem gier edukacyjnych. GKS będzie działał od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do 18 przy ul. Sportowej w Gnieźnie. Zajęcia będą realizowane w dwóch grupach (po 35 osób) – przedpołudniowej i popołudniowej. Każda grupa będzie mieć dziennie 4 godziny zajęć z wybranej dziedziny. Rocznie w projekcie zaplanowano 1056 godzin zajęć. Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wielkopolanie” od 30 września 2019 roku do 29 września 2022 roku. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 1 mln 512 tys. 158 zł. (obk)