Shadow

W hołdzie ofiarom napaści sowieckiej


W sobotę, 17 września w 77. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę m.in. kombatanci, harcerze, żołnierze, służby mundurowe, parlamentarzyści, samorządowcy, młodzież szkolna i mieszkańcy podczas uroczystości patriotycznej w Parku Miejskim im. Generała Władysława Andersa uczcili ofiary 17 września 1939 roku. Uroczystość zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie rozpoczęła się mszą św. w kościele garnizonowym, po której uczestnicy obchodów w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, pocztów sztandarowych i orkiestry powiatowej przeszli ulicami miasta do Parku Miejskiego przed tablicę pamięci. Wicestarosta Jerzy Berlik podziękował przybyłym delegacjom za uczczenie pamięci ofiar i powiedział, że każdego roku mieszkańcy spotykają się w tym naznaczonym historią dniu, aby upamiętnić tych, którzy we wrześniu 1939 roku bohatersko stawiali opór najeźdźcom. – Najpierw bronili granic przed agresorem z zachodu, a kilkanaście dni później musieli zmierzyć się z atakiem również ze strony wschodnich sąsiadów. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole Paktu Ribbentrop-Mołotow. Efektem tych działań był rozbiór osamotnionej Polski. Rzeczpospolita przegrała z Moskwą i utraciła ziemie kresowe, czyli część własnej tożsamości. Nie sposób zapomnieć tego, co Związek Sowiecki zrobił z Europą środkową i jak ją zamierzał po drugiej wojnie światowej dalej podbijać. Musimy podkreślić w końcu, że przecież znaczenie większych zbrodni niż totalitaryzm hitlerowski dokonał totalitaryzm Stalina, jego następców na całym terytorium komunistycznego imperium zła, aż do 1991 roku. Naszym obowiązkiem jest dbałość o pokój, dialog i wzajemny szacunek oraz przekazywanie tych wartości przyszłym pokoleniom. Tylko wspólne działanie i otwartość na drugiego człowieka gwarantuje trwałą stabilizację. Ważne jest, aby żyć w zgodzie z faktami historycznymi i nie próbować fałszować ich, a o trudnych momentach w dziejach Polski, Europy i świata konsekwentnie przypominać – podkreślił wicestarosta Jerzy Berlik. Następnie odczytano Apel Poległych, odmówiono modlitwę za ofiary sowieckiego ataku na Polskę, przybyłe delegacje złożyły wiązanki biało-czerwonych kwiatów przy tablicy pamięci, a na koniec uroczystości patriotycznej odśpiewano wspólnie Rotę.