Shadow

W imieniny miasta marszałek przywiózł do Gniezna ponad 7,5 mln złotych, a prezydent Gniezna zapowiada odnowienie zabytkowego centrum

W dzień imienin św. Wojciecha – patrona Gniezna, do miasta przyjechał Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, który przywiózł umowy na ponad 7,5 mln złotych, które dofinansują gruntowny remont budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i przebudowy ulicy Rzeźnickiej. Przy tej okazji Tomasz Budasz, prezydent Gniezna, poinformował, że ścisłe centrum miasta czeka rewitalizacja przestrzeni i powolne wygaszanie w nim ruchu samochodowego.
Na ten dzień długo czekali pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury oraz wszyscy ci gnieźnianie, którzy licznie z oferty tej instytucji korzystają. Do Gniezna przyjechał Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, który przywiózł dokumenty dofinansowania planów MOK i Miasta Gniezna, dotyczących gruntownej modernizacji ośrodka kultury i przebudowy ulicy Rzeźnickiej na deptak. Aplikacja Gniezna została przez poznańskich urzędników oceniona bardzo wysoko, a środki w kwocie 7 593 423,32 zł posłużą do dofinansowania zadania, którego łączna wartość wynosi prawie 11 milionów złotych. Stosowna umowa została podpisana w sali widowiskowej MOK, która niebawem zupełnie zmieni swoje oblicze.
Inwestycja wpisuje się w obszar poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+ „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, które za zadanie ma m.in. promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. – Bo to kwestie nie tylko infrastruktury technicznej, związanej z rewitalizacją, modernizacją, rozbudową budynków, ale równie ważna jest ta treść społeczna projektów. One mają odpowiadać na problem, który pojawia się w przestrzeniach terenów miejskich i wiejskich. Ten problem społeczny wiąże się z pewną dekapitalizacją przestrzeni i problemów społecznych, które narastają w wielu miejscach – mówi o wadze tego poddziałania Marek Woźniak. – To są problemy dotyczące marginalizacji pewnych grup społecznych, wykluczenia, czy też konieczności zorganizowania ludziom przestrzeni do realizacji swoich aktywności. Jest wiele osób aktywnych, które w swoim działaniu chcą znaleźć miejsce do realizacji swoich ambicji. Władze publiczne powinny takie możliwości stworzyć – podkreśla.
W Gnieźnie takim miejscem będzie zrewitalizowany gmach Miejskiego Ośrodka Kultury oraz przebudowana ulica Rzeźnicka. Co istotne, budynek MOK zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki temu ta grupa społeczna uzyska większy dostęp do oferty kulturalnej i społecznej miasta. Jak dodaje marszałek, miasta rozwijają się dziś nierównomiernie. Rozwój osiedli podmiejskich powoduje zamieranie zabytkowych centrów miast. Może to prowadzić do różnego rodzaju wykluczeń, stąd waga rewitalizacji miejskich centrów i dostosowywania budynków użyteczności publicznej w nich się znajdujących, do szerszego wykorzystania przez mieszkańców. MOK wpisuje się w taki proces naprawczy i dołączy do zrewitalizowanego Starego Ratusza, który zawiera w sobie przestrzenie dla kultury. Marek Woźniak pogratulował gnieźnieńskim urzędnikom pomysłowości przy pisaniu projektów, co zaowocowało silną punktacją i w efekcie dużym dofinansowaniem.
– Od lat borykaliśmy się z problemami dostępności do MOK, jeśli chodzi o brak windy, podjazdów dla osób z różnymi dysfunkcjami ruchowymi. To będziemy realizować i zmieniać. Zrewitalizowana zostanie także cała zabytkowa elewacja, osuszone fundamenty i dokonana nowa adaptacja wnętrz – wylicza kolejne założenia remontu Dariusz Pilak, dyrektor MOK. Przebudowana zostanie także ulica Rzeźnicka, która zamieni się w deptak z możliwością dojazdu do posesji ich właścicielom. Pojawi się na ulicy zieleń, a nawierzchnia zostanie udostępniona na kawiarniane ogródki gastronomiczne, czy pod wydarzenia kulturalne. – Dzień podpisania umów nie jest przypadkowy, dziś mamy uroczystość patrona miasta – mówił M. Woźniak parafując umowę z MOK.
Przy okazji wizyty marszałka i poruszenia problemu rewitalizacji miast, Tomasz Budasz zdradził, że zabytkowe centrum miasta czeka niebawem w pewnym sensie rewolucja. Wzorem innych miast stawiających na zrównoważony rozwój, Gniezno ma powoli wygaszać ruch samochodowy w niektórych częściach starówki, a ona sama ma zostać infrastrukturalnie odświeżona. Czekają nas nowe chodniki, skwery oraz zamknięcie „przelotki” samochodowej przez Rynek, która w założeniu była tylko tymczasowa, jednak przez całe lata doprowadziła do dewastacji nawierzchni rynku. – Remont ulicy Rzeźnickiej to nie wszystko. To tylko pierwszy etap – mówi T. Budasz. – Dziś mogę powiedzieć, że po ukończeniu tych inwestycji, przystępujemy do kolejnych. Przystępujemy do uspokojenia ruchu na terenie całego śródmieścia. Pochylimy się nad zagadnieniem zamknięcia „przelotki” przez Rynek. Wymienimy także nawierzchnię ulic, które były układane w latach 90. Już trwa wymiana ulicznych latarń. Czeka nas także rewitalizacja terenów zielonych. Dokończymy Dolinę Pojednania i zrobimy skwer przy skrzyżowaniu ulic Łubieńskiego i Chrobrego. Mamy tu już gotową koncepcję – stwierdza prezydent miasta.
Zapewnia, że wszelkie prace zostaną ukończone w ciągu 5 lat. – W poprzednich okresach centrum miasta zostało zdegradowane. Chodzi o to, by jego mieszkańcy mogli odzyskać poczucie wspólnoty obywatelskiej, a my stworzymy ku temu warunki. Centrum będzie wspaniałą perełką na miarę miast zachodu – zapewnił. ALEKSANDER KARWOWSKI