Shadow

W Kłecku na razie bez zastępcy burmistrza

Podczas obrad Rady Miejskiej Gminy Kłecko, 28 września samorządowcy wysłuchali informacji o realizacji budżetu gminnego za pierwsze półrocze. Na forum rady burmistrz Adam Serwatka przedstawił również nową strukturę organizacyjną Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko.
Wrzesień był miesiącem, kiedy zacząłem finalizować pewne rozwiązania i zmiany organizacyjne, które zapowiadałem od dłuższego czasu. W kampanii wyborczej podkreślałem, że jednym z priorytetów działania w tej kadencji będzie reorganizacja pracy w gminie, poszukanie i udoskonalenie rozwiązań, które pomogą nam przygotować się do kolejnych wyzwań. Dlatego pojawiły się konkretne referaty zajmujące się danymi obszarami. Ta reorganizacja jest w fazie początkowej. Zaczynając od zastępcy burmistrza, obecnie to stanowisko nie jest obsadzone i na razie nie będzie. Pierwszym nowym, Referatem Organizacyjnym, Promocji, Spraw Obywatelskich, Kultury i Sportu pokieruje – powołałem tę osobę w drodze przeniesienia między jednostkami samorządowymi – Małgorzata Pietrzak – Sikorska. Została ona powołana ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, gdzie wcześniej była dyrektorem Wydziału Komunikacji i Transportu. Pozostaje natomiast Referat Finansowo-Księgowy.
W Referacie Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych na stanowisko kierownika powołałem Joannę Cieślińską, do tej pory zastępcę burmistrza. W wyniku rezygnacji z tego stanowiska z początkiem września, za porozumieniem stron, pani Joanna objęła stanowisko kierownika wspomnianego referatu. W Referacie Kierowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami kierownikiem została Patrycja Jankowska. Kierownikiem Referatu Infrastruktury i Inwestycji został Krzysztof Jęch. Mamy też stanowiska samodzielne – do spraw ochrony środowiska i do spraw rolnictwa. W najbliższym czasie powołane zostaną w te dwa miejsca dwa referaty z kierownikami. Jest też samodzielne stanowisko do spraw oświaty i na tej bazie zostanie utworzony Referat Oświaty i to w krótkiej przyszłości. Zmiany mają na celu jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału ludzkiego oraz dadzą możliwość podniesienia sprawności naszego urzędu – powiedział podczas środowej sesji włodarz kłeckiej gminy.
Razem z tymi zmianami ma poprawić się baza urzędu. – Mamy opracowany projekt na termomodernizację obiektu urzędu wraz z windą zewnętrzną. Wykorzystane zostaną pomieszczenia w piwnicy na biura. Planujemy przenieść tu naszą opiekę społeczną. Końcowym efektem będzie remont budynku w środku, więc dostosowanie go do nowej, wypracowanej organizacji pracy urzędu – zaakcentował burmistrz A. Serwatka. JAROSŁAW WALERCZAK