Shadow

W Kłecku radni rozpoczęli pracę w środę

Środową, 21 listopada, popołudniową pierwszą w tej kadencji sesję Rady Miejskiej Gminy Kłecko otworzył radny senior Stanisław Borkowski, a przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Lidia Siekierska wręczyła zaświadczenia radnym. Radni miejscy złożyli następnie ślubowanie.
Stosowne zaświadczenie o wyborze na burmistrza odebrał od L. Siekierskiej dotychczasowy burmistrz Adam Serwatka i złożył ślubowanie. A. Serwatka i radni z tą chwilą przystąpili do wykonywania mandatu. – Wybór na kolejną, tym razem 5-letnią kadencję to wielka satysfakcja. Duże poparcie dla mnie to wynik 4-letniej pracy. Dziękuję tym wszystkim, którzy pracowali razem ze mną, wspierali mnie na rzecz tego, co udało się w tej minionej kadencji osiągnąć. Musimy jednak patrzeć w przyszłość. Cztery lata temu, po raz pierwszy złożyłem takie ślubowanie. Teraz mam poczucie większej odpowiedzialności. Ostatnia kadencja to priorytety z zakresu oświaty, ekologii, infrastruktury drogowej, kultury rekreacji i sportu – wymieniał burmistrz Kłecka, akcentując najważniejsze zadania zrealizowane w tych działach i dodał: – Mam nadzieję, że uda się w tej kadencji pobudować przedszkole w Działyniu, boiska przy szkołach w Kłecku i Dębnicy. Będziemy kontynuować rozbudowę sieci gazowej, zakończymy oczyszczalnię ścieków w Kłecku, rozbudujemy sieć kanalizacyjną w gminie. Do tego dochodzą drogi i chodniki. Postawimy na kulturę, rekreację i sport. Zajmiemy się planowaniem przestrzennym. Będziemy starać się pracować nad sprawną gospodarką komunalną i działać wielokierunkowo, by powstały nowe bloki i mieszkania, dla tych, którzy chcą osiedlić się w kłeckiej gminie. Samorząd odpowiada za poziom służby zdrowia na terenie gminy, więc trzeba podjąć działania, by była ona na dużo wyższym poziomie. W tej kadencji skupimy się na działaniach na rzecz seniorów, którzy muszą znaleźć odpowiednie miejsce w gminie Kłecko – od Rady Seniorów, poprzez Kluby Seniora, po Dzienny Dom Pobytu. Stawiać będziemy na zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo oraz dostosowanie instytucji, by były bardziej przyjazne dla mieszkańców. Następie przyszedł czas na wybór komisji skrutacyjnej (przewodniczyła jej radna Marlena Gęzicka), celem wyboru przewodniczącego RMG Kłecko oraz 2 wiceprzewodniczących. Za kandydaturą Michała Stosio na przewodniczącego rady (radny z KWW Adama Serwatki) w tajnym głosowaniu opowiedziało się 10 radnych, a przeciwko zagłosowało 4. Na wiceprzewodniczących wybrano Jana Borkowicza (własny komitet wyborczy; 13 za 1 przeciw) i Waldemara Gołochowicza (również własny komitet wyborczy; 13 za, 1 przeciw). Sesja w Kłecku była merytoryczna i przebiegała od początku do końca bardzo spokojnie. JAROSŁAW WALERCZAK