Shadow

W Muzeum Początków Państwa Polskiego była najlepsza wielkopolska wystawa muzealna 2019 roku

Moc nagród i wyróżnień spłynęła na gnieźnieńskie Muzeum Początków Państwa Polskiego i pobliskie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Fundacja Muzeów Wielkopolskich właśnie przyznała „Izabelle” za działalność muzealną w 2019 roku.
IZABELLA – to prestiżowa nagroda wielkopolskiego środowiska muzealniczego na najwybitniejsze wydarzenie muzealne roku. Pierwszych laureatów wyłoniono już w 2002 roku. Konkurs jest organizowany przez Fundację Muzeów Wielkopolskich pod stałym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Coroczna lista laureatów jest wyznacznikiem rozwoju muzealnictwa na terenie województwa i swoistym kompasem wskazującym, gdzie warto bywać, by odkrywać twórczo dziedzictwo przeszłości. Cieszy wiele wyróżnień dla muzeów w Gnieźnie iLednicy. Nagrodę główną i Grand Prix w najnowszej odsłonie konkursu zdobyło Muzeum Początków Państwa Polskiego za wystawę pt. „Kultura muzyczna w początkach państwa polskiego”, która cieszyła się w ubiegłym roku słusznym powodzeniem. W kategorii „działalność edukacyjna” drugą nagrodę otrzymało Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy za projekt pt. „Obrazy z życia Powstańców”.
W kategorii „działalność naukowa i wydawnicza”, muzeum na Lednicy otrzymało pierwszą nagrodę za wydawnictwo pt. „Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach”. Oba muzea zostały jeszcze dostrzeżone w ostatniej kategorii konkursu – „działalność promocyjna i marketingowa”. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy za akcję pt. „Udostępnij to! Muzeum otwarte dla osób z niepełnosprawnościami”, a Muzeum Początków Państwa Polskiego za swoją sprawną i sympatyczną działalność na portalu społecznościowym Facebook. (ak)