Shadow

W nową kadencję raczej bez zmian

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łubowo odbyła się w środę, 21 listopada w sali konferencyjnej miejscowego urzędu. Podczas pierwszego oficjalnego spotkania organu kontrolnego i stanowiącego gminy w kadencji 2018 – 2013 zwyczajowo nowo wybrani radni i wójt złożyli uroczyste ślubowanie. Ponadto wybrany został przewodniczący i wiceprzewodniczący rady. W tej gminie niespodzianek nie było.
Pierwszą w nowej kadencji sesję tradycyjnie otworzył i wstępnie poprowadził radny najstarszy wiekiem – Ryszard Filipiak. W pierwszej kolejności w trakcie posiedzenia nastąpiło wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego. Dokument od Doroty Kurzawińskiej – przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej odebrali: Roman Bułat, Hanna Cegiel, Marzena Chełmińska, Emilia Dolata, Emilia Dutka, Ryszard Filipiak, Andrzej Jakubowski, Andżelika Kozanecka, Jan Michałowicz, Mirosław Nowak, Zenon Talarczyk, Anna Urbaniak, Mariusz Wachoń, Damian Wendel i Zbigniew Włodarczyk. Co ciekawe, tutaj dziesięć na piętnaście wybranych do organu osób pełniło funkcję radnych w minionej kadencji. Po odebraniu zaświadczeń radni złożyli ślubowanie. W dalszej części posiedzenia przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła także zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Łubowo – zaświadczenie to już po raz ósmy odebrał Andrzej Łozowski, którego kandydaturę w tegorocznych wyborach samorządowych poparło ponad 86% wyborców. – Rozpoczynamy kolejną kadencję. Jestem przekonany, że w dalszym ciągu będziemy działać dla dobra naszych mieszkańców, dla dobra naszej gminy – powiedział wójt, dziękując jednocześnie za wsparcie i zaangażowanie w pełnienie mandatu radnego w kadencji 2014 – 2018 ustępującym radnym: Marcie Bugajewskiej, Beacie Łabęckiej, Aleksandrowi Jakubowskiemu, Mirosławowi Kołodziejczakowi i Piotrowi Srzyżewskiemu.
Zwyczajowo inauguracyjna sesja wiązała się z wyborem prezydium. W przypadku Rady Gminy Łubowo oznaczało to wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Tu radni jednogłośnie – w tajnym głosowaniu – zdecydowali, by obydwie funkcje powierzyć tym osobom, które „sprawdziły się” w minionej kadencji: przewodniczącym rady ponownie został Mirosław Nowak, a wiceprzewodniczącą rady – Emilia Dutka. Pierwszą sesję zwieńczono punktem, w którym radni dokonali krótkiej autoprezentacji. W najbliższych dniach radni spotkają się ponownie, aby wyznaczyć składy osobowe komisji, a także by „na dobre” rozpocząć pracę organu kontrolnego i stanowiącego gminy. W pierwszej sesji uczestniczył komplet radnych.
KINGA STRZELEC