Shadow

W rocznicę napaści sowieckiej na Polskę

Mszą świętą w kościele garnizonowym, przemarszem przez miasto do Parku Miejskiego im. generała Władysława Andersa i apelem poległych przy tablicy ku czci Polaków zamordowanych przez NKWD w Twerze w 1940 roku, przypominano o wydarzeniach sprzed 79 lat.
Właśnie 17 września, w 79. rocznicę napaści na Polskę przez Związek Sowiecki przypominano i złożono hołd poległym i pomordowanym Polakom. Po uroczystej mszy świętej i przejściu ulicami Gniezna w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego z Powidza i orkiestry dętej powiatu gnieźnieńskiego do Parku Miejskiego im. generała Władysława Andersa przed pomnik Pamięci Zamordowanych Policjantów (lista nazwisk 19 funkcjonariuszy znajduje się na obelisku) w Twerze w 1940 roku, modlitwę za zmarłych, poległych i zamordowanych na Wschodzie odmówił ksiądz Jacek Orlik. Starosta powiatu gnieźnieńskiego, Beata Tarczyńska powiedziała: – Dokładnie 79 lat temu, 17 września 1939 roku Armia Czerwona, zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop – Mołotow, bez wypowiedzenia wojny, przekroczyła granice Polski. Tym samym Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Konsekwencje agresji sowieckiej ponosimy do dziś. Te wydarzenia kształtowały bowiem obecną granicę Polski. Każdego roku gromadzimy się w tym miejscu, by wspólnie pielęgnować pamięć o bohaterstwie naszych przodków. Ich ofiara zobowiązuje nas bowiem do ciągłej troski o narodową tradycję, edukację najmłodszych pokoleń w duchu patriotyzmu, szacunku dla Ojczyzny oraz dokonań wielkich Polaków, za sprawą których żyjemy dziś w niezależnym, demokratycznym kraju. Pamięć poległych i pomordowanych na Wschodzie uczczono Apelem Poległych, który odczytał major Artur Chlebowski. Po salwie honorowej i recytacji w wykonaniu uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie, złożono przy obelisku kwiaty, zapalono znicze i odśpiewano „Rotę” wspólnie z Chórem Mieszanym „Metrum”. W uroczystości wzięli udział między innymi przedstawiciele rodzin gnieźnieńskich policjantów zamordowanych w 1940 roku w Twerze – córka policjanta aspiranta Stanisława Wojtkowiaka – Wanda Hartwich oraz wnuk policjanta aspiranta Kazimierza Raitera – Roman Raiter. JAROSŁAWWALERCZAK